Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

lørdag 28 mai
Vereide kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 1 juni
Retunet
søndag 5 juni
TIN-Trygg i naturen
Breim kyrkje
mandag 6 juni
Hyen kyrkje
søndag 12 juni
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
fredag 17 juni
Breim kyrkje
søndag 19 juni
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 24 juni
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 26 juni
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 3 juli
Selja
søndag 10 juli
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
onsdag 13 juli
18:00 Konsert
Sandane kyrkje
lørdag 16 juli
Breim kyrkje
søndag 17 juli
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 24 juli
Hyen kyrkje
Vereide prestegard
søndag 31 juli
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 august
Vereide kyrkje

Velkomen

VELKOMEN TIL KYRKJA I GLOPPEN!

Til saman er vi mange døypte som bur i dei tre kyrkjelydane våre! Nokre har spesielle oppgåver som tillitsvalde, tilsette og friviljuge, andre som støttande medlemmar. Alle er viktige og verdifulle! Saman er vi eit kyrkjeleg fellesskap som samlast om Guds ord og sakramenta og er kalla til teneste for Gud og vår neste. Jesus er kyrkja sin Herre.
SAMAN VIL VI GJERE KRISTUS KJEND, TRUDD, ELSKA OG ETTERFØLGD! (Bjørgvin bispedøme sin visjon)


Slik er kyrkja i Gloppen organisert:
3 sokneråd, Kyrkjeleg fellesråd, med 2 medlemer frå kvart av sokneråda
To sokneprestar, med Bjørgvin bispedøme som arbeidsgjevar
Kyrkjeverje som er dagleg leiar for den kyrkjelege verksemda i Gloppen med kantor, organist, diakon, kyrkjelydspedagogar, kyrkjetenarar, klokkarar, gravar, kyrkjegardsarbeidarar og reinhaldarar.

Vi har 6 kyrkjer:
– Vereide kyrkje
– Sandane kyrkje
– Breim kyrkje
– Gimmestad kyrkje
– Gamle Gimmestad kyrkje 
– Hyen kyrkje

Sjå elles om kyrkjene i https://kirkesok.no/sok 

 

Tilsette


Audun Mundal
Kyrkjeverje / Dagleg leiar 
 
Telefon: 91177823 / 57865616   
Vidar Bjotveit
Sokneprest - Gloppen sokn 
 
Telefon: 95880030   
Tore Myklebust
Sokneprest - Breim og Hyen sokn 
 
Telefon: 45601260   
Ingebjørg Isane Fure
Diakon 
 
Telefon: 96618048   
Dorothee Raschwitz
Kantor 
 
Telefon: 970 99 288   
Janne Øisang Grinaker
Organist 
 
Telefon: 92025472   
Simona Fraas Johnsen
Kyrkjelydspedagog 
 
Telefon: 90964941   
Malin Mølmesdal Aaberg
Barne- og ungdomsarbeider 
 
Telefon: 95102377   
Olav Bjørn Tystad
Fagarbeider / leiar uteavdelinga 
 
Telefon: 977 21 662   
Benny-André Vassdal Aasen
Kyrkjetenar / fagarbeidar 
 
Telefon: 950 22 917   
Eivind Nilsen
Leiar TRU (frivillig) 
 
Telefon:    
Ola Jan Birkeland
Kyrkjetenar - Hyen 
 
Telefon: 97591747   
Mariel Eikeset Koren
Kyrkjetenar vikar- Gimmestad 
 
Telefon: 90942503   
Tone Undis Rundshaug Tennebø
Reinhaldar - Sandane kyrkje 
 
Telefon: 482 21 891   
Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg