Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
torsdag 26 august
Sandane kyrkje
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 9 september
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje
søndag 12 september
Breim kyrkje
torsdag 23 september
Sandane kyrkje
lørdag 25 september
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 26 september
Breim kyrkje
søndag 3 oktober
Hyen kyrkje
torsdag 7 oktober
Sandane kyrkje
søndag 10 oktober
Breim kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje

Velkomen

VELKOMEN TIL KYRKJA I GLOPPEN!

Til saman er vi mange døypte som bur i dei tre kyrkjelydane våre! Nokre har spesielle oppgåver som tillitsvalde, tilsette og friviljuge, andre som støttande medlemmar. Alle er viktige og verdifulle! Saman er vi eit kyrkjeleg fellesskap som samlast om Guds ord og sakramenta og er kalla til teneste for Gud og vår neste. Jesus er kyrkja sin Herre.
SAMAN VIL VI GJERE KRISTUS KJEND, TRUDD, ELSKA OG ETTERFØLGD! (Bjørgvin bispedøme sin visjon)


Slik er kyrkja i Gloppen organisert:
3 sokneråd, Kyrkjeleg fellesråd, med 2 medlemer frå kvart av sokneråda
To sokneprestar, med Bjørgvin bispedøme som arbeidsgjevar
Kyrkjeverje som er dagleg leiar for den kyrkjelege verksemda i Gloppen med kantor, organist, diakon, kyrkjelydspedagogar, kyrkjetenarar, klokkarar, gravar, kyrkjegardsarbeidarar og reinhaldarar.

Vi har 6 kyrkjer:
– Vereide kyrkje
– Sandane kyrkje
– Breim kyrkje
– Gimmestad kyrkje
– Gamle Gimmestad kyrkje 
– Hyen kyrkje

Sjå elles om kyrkjene i https://kirkesok.no/sok 

 

Tilsette


Audun Mundal
Kyrkjeverje / Dagleg leiar 
 
Telefon: 91177823 / 57865616   
Vidar Bjotveit
Sokneprest - Gloppen sokn 
 
Telefon: 95880030   
Tore Myklebust
Sokneprest - Breim og Hyen sokn 
 
Telefon: 45601260   
Ingebjørg Isane Fure
Diakon 
 
Telefon: 96618048   
Dorothee Raschwitz
Kantor 
 
Telefon: 970 99 288   
Janne Øisang Grinaker
Organist 
 
Telefon: 92025472   
Ingrid Hageberg Bjørnereim
Leiar for trusopplæringa 
 
Telefon: 98803053   
Simona Fraas Johnsen
Kyrkjelydspedagog 
 
Telefon: 90964941   
Olav Bjørn Tystad
Fagarbeider / leiar uteavdelinga 
 
Telefon: 977 21 662   
Benny-André Vassdal Aasen
Kyrkjetenar / fagarbeidar 
 
Telefon: 950 22 917   
Eivind Nilsen
Leiar TRU (frivillig) 
 
Telefon:    
Audhild Bogstad
Kyrkjetenar - Breim 
 
Telefon: 97024913   
Ola Jan Birkeland
Kyrkjetenar - Hyen 
 
Telefon: 97591747 / 57 86 98 32   
Tone Undis Rundshaug Tennebø
Reinhaldar - Sandane kyrkje 
 
Telefon: 482 21 891   
Mariel Eikeset Koren
Kyrkjetenar vikar- Gimmestad 
 
Telefon: 90942503   
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg