Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

VELKOMEN TIL KYRKJA I GLOPPEN!

Til saman er vi mange døypte som bur i dei tre kyrkjelydane våre! Nokre har spesielle oppgåver som tillitsvalde, tilsette og friviljuge, andre som støttande medlemmar. Alle er viktige og verdifulle! Saman er vi eit kyrkjeleg fellesskap som samlast om Guds ord og sakramenta og er kalla til teneste for Gud og vår neste. Jesus er kyrkja sin Herre.
SAMAN VIL VI GJERE KRISTUS KJEND, TRUDD, ELSKA OG ETTERFØLGD! (Bjørgvin bispedøme sin visjon)


Slik er kyrkja i Gloppen organisert:
3 sokneråd, Kyrkjeleg fellesråd, med 2 medlemer frå kvart av sokneråda
To sokneprestar, med Bjørgvin bispedøme som arbeidsgjevar
Kyrkjeverje som er dagleg leiar for den kyrkjelege verksemda i Gloppen med kantor, organist, diakon, kyrkjelydspedagogar, kyrkjetenarar, klokkarar, gravar, kyrkjegardsarbeidarar og reinhaldarar.

Vi har 6 kyrkjer:
– Vereide kyrkje
– Sandane kyrkje
– Breim kyrkje
– Gimmestad kyrkje
– Gamle Gimmestad kyrkje
– Hyen kyrkje

Sjå elles om kyrkjene i https://kirkesok.no/sok 

 

Tilsette


Audun Mundal
Kyrkjeverje / Dagleg leiar 
 
Telefon: 91177823 / 57865616   Send epost 
Vidar Bjotveit
Sokneprest - Gloppen sokn 
 
Telefon: 95880030   Send epost 
Tore Myklebust
Sokneprest - Breim og Hyen sokn 
 
Telefon: 45601260   Send epost 
Ingebjørg Isane Fure
Diakon 
 
Telefon: 96618048   Send epost 
Dorothee Raschwitz
Kantor 
 
Telefon: 970 99 288   Send epost 
Janne Øisang Grinaker
Organist 
 
Telefon: 92025472   Send epost 
Ingrid Hageberg Bjørnereim
Leiar for trusopplæringa 
 
Telefon: 98803053   Send epost 
Simona Fraas Johnsen
Kyrkjelydspedagog 
 
Telefon: 90964941   Send epost 
Olav Bjørn Tystad
Fagarbeider / leiar uteavdelinga 
 
Telefon:    Send epost 
Benny-André Vassdal Aasen
Kyrkjetenar / fagarbeidar 
 
Telefon:    Send epost 
Eivind Nilsen
Leiar TRU (frivillig) 
 
Telefon:    
Audhild Bogstad
Kyrkjetenar - Breim 
 
Telefon: 97024913   Send epost 
Ola Jan Birkeland
Kyrkjetenar - Hyen 
 
Telefon: 97591747 / 57 86 98 32   Send epost 
Tone Undis Rundshaug Tennebø
Reinhaldar - Sandane kyrkje 
 
Telefon: 482 21 891   Send epost 
Mariel Eikset Koren
Kyrkjetenar vikar- Gimmestad 
 
Telefon: 90942503   
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg