Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje
torsdag 3 mars
Sandane kyrkje
torsdag 17 mars
Sandane kyrkje
torsdag 31 mars
Sandane kyrkje

Pa kyrkjeveg nytt
Velkomen til gudsteneste!
Vi gler oss over å kunne feire gudstenester som før, endeleg!

Les mer
Babysong
Oppstart av babysong i oktober
Velkomen til babysong i Sandane kyrkje torsdag 7. oktober klokka 11.00.
Les mer
Bilde Malin, beskj.jpeg
Velkomen til vår nye barne- og ungdomsarbeidar
Vi vil få presentere vår nye barne- og ungdomsarbeider, Malin Aaberg 
Les mer
Diakonisidene. Foto Steve Buissinne, Pixabay
Bli besøksven eller få ein besøksven
Kan du tenkje deg å bli besøksven for nokon, eller kanskje du ønskjer å få besøk av ein fast person? Les meir!
Les mer
Bilde DNK-høyringar
No er rapporten om kyrkjeleg organisering sendt på høyring

Rapporten om kyrkjeleg organisering er sendt på høyring til kyrkjelege høyringsinstansar, mellom anna sokneråd og kyrkjelege fellesråd. Svarfrist er 1. desember.

Les mer
Sigurd og Matteus
Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

Oppdatert info juni 2021 om Matteus-serien: I håp og tru har vi lagt ein ny plan for å gjennomføre prosjektet: «Matteus-evangeliet – ord for ord.» Det er planlagt 15 samlingar hausten 2021 og vinteren 2022. 

Les mer
Hjerte, sorg.
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

Les mer
Simona
Velkomen til Simona!
Simona Fraas Johnsen er tilsett som kyrkjelydspedagog i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
Dorothee innsett.1jpg
Ny kantor vart innsett
Dorothee Raschwitz begynte som kantor i Gloppen 1. januar, og fylte Vereidskyrkja med vakre orgeltonar under hennar første gudsteneste 3. januar.  

Les mer
Dugnad
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
Plan for diakoni DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Anders Rinde
Anders fekk takk etter 37 år i tenesta
Søndag 13. desember spelte Anders Rinde ved si siste gudsteneste som kantor.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg