Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 17 juni
19:00 Konsert
Hyen kyrkje
søndag 20 juni
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
lørdag 26 juni
Prestegarden
søndag 27 juni
Prestegarden
søndag 11 juli
Vereide kyrkje
Støyl
lørdag 17 juli
Breim kyrkje
søndag 18 juli
Breim kyrkje
Støyl
søndag 25 juli
Støyl
Gamle gimmestad kyrkje
torsdag 29 juli
Vereide kyrkje
søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

dm.png
Vårlege tonar! Distriktsmusikarane i Sandane og Hyen kyrkje
Velkomen til konsert:
Sandane kyrkje: TORSDAG 10. JUNI 2021 KL 19.00, Hyen kyrkje TORSDAG 17. JUNI 2021 KL. 19.00 
Distriktsmusikarane i Gloppen byr på vårlege tonar. I denne konserten serverer dei eit spanande knippe med musikk frå romantikken til vår tid, mellom anna den vakre 2. satsen frå Mendelssohns første pianotrio.
Les mer
vereidkg.png
DUGNAD PÅ KYRKJEGARDANE I GLOPPEN SOKN
SAMARBED MELLOM FELLESRÅDET OG SOKNERÅDET
Ei viktig oppgåve for Fellesrådet er: «bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer, gravplassar og kyrkjeinventar».
Tradisjonelt har det vore slik at sokneråda har arrangert dugnader på kyrkjegardane.
Les mer
himmeljord
Opplev vêr, vind og velsigning i sommar
Sommaren 2021 satsar kyrkjelydane langs kystpilegrimsleia på arrangement i friluft. Då blir det plass til mange.
I ei samla satsing frå pinse til september, som perler på ei snor, vil dei tilby møteplassar for folk langs leia i Bjørgvin bispedøme og Vestland fylke.
Les mer
samhandling
Ny rapport om organisering av kyrkja
Kirken.no melder at "Hovedutvalget for ny kirkelig organisering har levert sin rapport til Kirkerådet. Utvalget foreslår at det opprettes et folkevalgt organ, et prostifellesråd, der medlemmene velges indirekte fra menighetsrådene, slik man i dag velger kirkelig fellesråd i kommunene". Rapporten kan du lese her.

Du kan og sjå ein informasjonsfilm.

Simona
Velkomen til Simona!
Simona Fraas Johnsen er tilsett som kyrkjelydspedagog i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
sorg
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

Les mer
Dorothee innsett.1jpg
Ny kantor vart innsett
Dorothee Raschwitz begynte som kantor i Gloppen 1. januar, og fylte Vereidskyrkja med vakre orgeltonar under hennar første gudsteneste 3. januar.  

Les mer
Sandane kyrkje, IIF.kompr
Samlingar med samtale om søndagens bibeltekst
Oversikt over samlingar våren 2021. Første samling i år blir 10. februar.
Les mer
Dugnad
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
Sigurd og Matteus
Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

No skulle vi ha vore i gang med å lese, lytte og lære og sjå eksempel på kyrkjekunst, men korona-restriksjonar har gjort det nødvendig å utsetje.

Les mer
Plan for diakoni DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Anders Rinde
Anders fekk takk etter 37 år i tenesta
Søndag 13. desember spelte Anders Rinde ved si siste gudsteneste som kantor.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg