foto Bo Mathisen
Velkomen til babysong i Sandane kyrkje torsdagar 11.15.
Les merLes mer
Småbarnstreff utsnitt.gif
Småbarnstreff og Barnegospel inviterar til SUPERTYSDAG 3. oktober i Sandane kyrkje frå klokka 16.30.
Les merLes mer
Sandane kyrkje Jan Kare Fure
Vel møtt til samlingar i Sandane kyrkje annan kvar måndag om bibeltekst for komande søndag og salmesong. 
Les merLes mer
Marianne på plass på Kyrkjekontoret
Vi ønsker Marianne Bakketun Fjellestad velkomen som Administrasjonssekretær på kyrkjekontoret
Les merLes mer
Rose og piano. Foto Aritha, Pixabay

Kyrkja i Gloppen har samlingar på Omsorgssenteret torsdagar kl. 16.15. Samlingane er opne for tuna rundt og for heimebuande eldre som kan ha glede av å vere med. Følgjevenn / familiemedlem som følgjer er også velkomne til å vere med. 

Les merLes mer
Sorg kan opplevast som ein tung sekk
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. 

Les merLes mer
Tårnagent – foto Sven-Erling Brusletto (4)

Her kan du sjå oversikt over ulike faste aktivitetar i regi av kyrkja og organisasjonar.Les merLes mer
Public Domain Pictures

Ver med og bygg kyrkjelydsarbeidet gjennom fast gjevarteneste! 

Les merLes mer
Foto Steve Buissinne, Pixabay
Kan du tenkje deg å bli besøksven for nokon, eller kanskje du ønskjer å få besøk av ein fast person? Les meir!
Les merLes mer
Dugnad

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les merLes mer
Bilde av plan for diakoni Den norske kyrkja
Hausten 2020 vart Plan for diakoni for Den norske kyrkja revidert. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les merLes mer