Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
søndag 28 mars
Breim kyrkje
torsdag 1 april
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 4 april
Breim kyrkje
mandag 5 april
Hyen kyrkje
søndag 18 april
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje

vanuatu-80769_1920_beskj.jpg
Den internasjonale bønedagen for kvinner
Den internasjonale bønedagen for kvinner er 5. mars i år. Smittevernreglane tillet at vi kan samlast til denne internasjonale gudstenesta med inn til 45 deltakarar i Sandane kyrkje.
Les mer
alpha.png
Digitalt Alphakurs
Møtepunkt B og soknerådet i Gloppen vil arrangere Alphakurs digitalt frå torsdag 4.mars kl.20:00.
Les mer
HØYRING!
NYE GRAVPLASSVEDTEKTER FOR GLOPPEN KOMMUNE.

Gloppen kyrkjelege Fellesråd har gjort vedtak på nye vedtekter for gravplassane i Gloppen Kommune.
Les mer
sorg.jpg
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

Les mer
Dorothee_innsett.1jpg.jpg
Ny kantor vart innsett
Dorothee Raschwitz begynte som kantor i Gloppen 1. januar, og fylte Vereidskyrkja med vakre orgeltonar under hennar første gudsteneste 3. januar.  

Les mer
Sandane_kyrkje,_IIF.kompr.jpg
Samlingar med samtale om søndagens bibeltekst
Oversikt over samlingar våren 2021. Første samling i år blir 10. februar.
Les mer
Sigurd_og_Matteus.jpg
Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

No skulle vi ha vore i gang med å lese, lytte og lære og sjå eksempel på kyrkjekunst, men korona-restriksjonar har gjort det nødvendig å utsetje.

Les mer
Plan_for_diakoni_DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Anders_Rinde.jpg
Anders fekk takk etter 37 år i tenesta
Søndag 13. desember spelte Anders Rinde ved si siste gudsteneste som kantor.
Les mer
Dugnad.jpg
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
safe_image.jpg
Oppdaterte smittevernreglar for Kyrkja i Gloppen
Kyrkja kan samle fleire
Den norske kyrkja sende ut oppdaterte smittevernreglar 23.02. Ein kan no samle inntil 100 på gudstenester og kyrkjelege handlingar. Men det er framleis anbefalt 2 meter avstand når det skal vere allsong. Det gjer at det reelle talet blir lågare og ulitkt frå kyrkje til kyrkje. Her kan du lese kva det har å seie for gudstenester og andre samlingar i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
Logo-Storst-av-alt-under_beskjart.jpg
Ledig stilling som kyrkjelydspedagog

Gloppen Kyrkjelege Fellesråd har ledig 30-50% fast stilling som Kyrkjelydspedagog.

Les mer
Lars_Bjarte_slutta2b.jpg
Takk til Lars Bjarte
Onsdag 30. september hadde Lars Bjarte Osland sin siste arbeidsdag som tilsett i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
Bilde_-_Dorothee_Raschwitz.liggande.jpg
Tilsetting av kantor

Endeleg, kan ein seie, så har vi fått tilsett ny kantor. Dorothee Raschwitz har takka ja til stillinga som kantor og tek til i stillinga 1. januar.

Les mer
Babysong.jpg
Babysong i Sandane kyrkje
Oppstart 28. januar (sannsynlegvis).
Les mer
rez-Diakonvigsle-foto-9B-_Foto_Gunn_Hole.jpg
21.06 - ein høgtidsdag i Gloppen
Det vart ein festdag med vigslingsgudsteneste for diakon Ingebjørg Isane Fure. Biskop Halvor Nordhaug stod for vigslinga, og hadde også med ein gjev pris til Asbjørn Gjengedal...
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Anna info

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388


Vippsnummer
Gloppen sokn, Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

 

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg
 

Følg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg 

Sjå videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo_150.jpg