Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 14 august
Heradsplassen
lørdag 20 august
Tur
søndag 21 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
søndag 28 august
Gimmestad kyrkje
søndag 4 september
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 11 september
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 18 september
Sandane kyrkje
Breim kyrkje
søndag 25 september
Gimmestad kyrkje
lørdag 1 oktober
Breim kyrkje
søndag 2 oktober
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
lørdag 8 oktober
Hyen kyrkje
søndag 9 oktober
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 16 oktober
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 23 oktober
Sandane kyrkje
søndag 30 oktober
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 6 november
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje

Ytre Fure2
Kyrkjelydstur til Ytre Fure 20. august
Bli med på ein tur med vakker og vill kystnatur, trim, kulturhistorie og sosialt treff.
Les mer
Oppstandelsen ved Thor Håvik
YouTube-serie om oppstoda
Thor Håvik, også kjend som Farmen-presten, er programleiar i ein ny mini-serie: "Oppstandelsen - Er den historisk troverdig?" Han går grundig til verks, og intervjuar fleire ekspertar på relevante fagområde. 
Les mer
Tårnagenthelg i Gimmestad 29-30. januar 2022
Fekk kyrkja full av tårnagentar
Laurdag ettermiddag ramla 17 agentar inn i Gimmestad kyrkje. Dei undersøkte alt, frå altarringen til kyrkjetårnet. Det var tårnagent-samling, og dei hadde ei lang rekkje oppdrag som skulle utførast.
Les mer
Puslebit farge PublicDomainPictures
Bli fast gjevar til eit av sokna

Ver med og bygg kyrkjelydsarbeidet gjennom fast gjevarteneste! 

Les mer
Hjerte, sorg.
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. 

Les mer
Diakonisidene. Foto Steve Buissinne, Pixabay
Bli besøksven eller få ein besøksven
Kan du tenkje deg å bli besøksven for nokon, eller kanskje du ønskjer å få besøk av ein fast person? Les meir!
Les mer
Dugnad
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
Plan for diakoni DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer:

Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Gamle Gimmestad kyrkje: #576297
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg