Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

safe_image.jpg
Oppdaterte smittevernreglar for Kyrkja i Gloppen
Kyrkja kan samle fleire
Den norske kyrkja sende ut oppdaterte smittevernreglar 15.04. Ein kan no samle inntil 100 på gudstenester og kyrkjelege handlingar. Men det er framleis anbefalt 2 meter avstand når det skal vere allsong. Det gjer at det reelle talet blir lågare og ulitkt frå kyrkje til kyrkje. Her kan du lese kva det har å seie for gudstenester og andre samlingar i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
samhandling.jpg
Ny rapport om organisering av kyrkja
Kirken.no melder at "Hovedutvalget for ny kirkelig organisering har levert sin rapport til Kirkerådet. Utvalget foreslår at det opprettes et folkevalgt organ, et prostifellesråd, der medlemmene velges indirekte fra menighetsrådene, slik man i dag velger kirkelig fellesråd i kommunene". Rapporten kan du lese her.
Les mer
Simona.jpg
Velkomen til Simona!
Simona Fraas Johnsen er tilsett som kyrkjelydspedagog i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
sorg.jpg
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

Les mer
Dorothee_innsett.1jpg.jpg
Ny kantor vart innsett
Dorothee Raschwitz begynte som kantor i Gloppen 1. januar, og fylte Vereidskyrkja med vakre orgeltonar under hennar første gudsteneste 3. januar.  

Les mer
Sandane_kyrkje,_IIF.kompr.jpg
Samlingar med samtale om søndagens bibeltekst
Oversikt over samlingar våren 2021. Første samling i år blir 10. februar.
Les mer
Dugnad.jpg
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
Sigurd_og_Matteus.jpg
Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

No skulle vi ha vore i gang med å lese, lytte og lære og sjå eksempel på kyrkjekunst, men korona-restriksjonar har gjort det nødvendig å utsetje.

Les mer
Plan_for_diakoni_DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Anders_Rinde.jpg
Anders fekk takk etter 37 år i tenesta
Søndag 13. desember spelte Anders Rinde ved si siste gudsteneste som kantor.
Les mer
Babysong.jpg
Babysong i Sandane kyrkje
Annan kvar tysdag kl. 11.00 i Sandane kyrkje
Neste samlingar tysdag 20. april og tysdag 5. mai.
Føl med på facebooksida Babysong i Gloppen.  
Les mer
Lars_Bjarte_slutta2b.jpg
Takk til Lars Bjarte
Onsdag 30. september hadde Lars Bjarte Osland sin siste arbeidsdag som tilsett i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg