Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 14 august
Heradsplassen
lørdag 20 august
Tur
søndag 21 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
søndag 28 august
Gimmestad kyrkje
søndag 4 september
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 11 september
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 18 september
Sandane kyrkje
Breim kyrkje
søndag 25 september
Gimmestad kyrkje
lørdag 1 oktober
Breim kyrkje
søndag 2 oktober
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
lørdag 8 oktober
Hyen kyrkje
søndag 9 oktober
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 16 oktober
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 23 oktober
Sandane kyrkje
søndag 30 oktober
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 6 november
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje

Tru

Trusopplæring

Bli med på trusopplæringsdugnad! Å hjelpe eit barn å bli kjend med Jesus og den kristne trua er ei stor oppgåve! Då er det godt å vite at vi er fleire som deler på ansvaret.
https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/truill.png
Trusopplæring i Gloppen

Gjennom trusopplæringsreforma (2010) fekk kyrkja ansvar for å formidle den kristne trua til alle døypte barn. (Medlem i Den norske kyrkja). Tidlegare var dette ein del av den obligatoriske kristendomsundervisninga i skulen. No er opplæringa frivilleg,– men ikkje mindre viktig av den grunn! Kyrkja har gjennom tilsette ansvar for trusopplæringa,– saman med deg som forelder/førsett eller fadder. Vi veit at trusopplæringa barnet får i heimen er aller, aller viktigast! Difor gir vi deg 4 konkrete oppfordringar:

1. Les barnebibel og bøker med bibelforteljigar for barnet! 
Vi kristne er heldige! Vår Gud har for ein stor del gitt oss sin bodskap gjennom forteljingar, og barn har ei unik evne til å «gå inn i» og forstå forteljingar. 

2. Be kveldsdbøn og bordbøn!  
Faste vaner, ritual og rammer gir tryggleik. Å synge eller be bordbøn set ei tydeleg ramme rundt måltidet og det er godt både for liten og stor å legge dagen som er over og den komande natta i Guds hender. 

3. Delta på trusopplæringstiltaka!
Dette er kyrkja sitt største og viktigaste bidrag til trusopplæringsdugnaden; samlingar som formidlar kristen tru og tradisjon gjennom fellesskap, leik og formidling som er skreddarsydd for målgruppa.  (Sjå oversikt under)

4. Delta på kontinuerlege tiltak
Babysong, søndagsskule, barnegospel, Soulchildren, barneforeing med meir i regi av kyrkja og organisasjonane. 


Aktivitetar i regi av kyrkja

NB! Monge av aktivitetane er endra grunna covid–19. Sjå elles aktuell informasjon.

Kyrkja har trusopplæringstiltak for babyar, 2, 4, 6, 8, 11, 13–åringar, konfirmantar og eldre ungdom. Vi sender ut personleg invitasjon.

Babysong.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Babysong.jpg
0 år: Babysong i partals-vekene fram til 16. desember. Ny plan kjem rett før nyttår.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/s_barn_treff.png2 år: Småbarnstreff m/middag i Sandane kyrkje. 2–åringar med familie.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Invit.kort_4_ar_Breim_2020.jpg4 år : Laurdagssamling med song, leik, bibelforteljing og laurdagsgraut og familiegudsteneste med utdeling av 4–årsbok i Breim og Sandane kyrkje. 
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/6aarsbok.png 6 år: Familiegudsteneste i Breim og Sandane kyrkje med utdeling av bok til 6–åringar og påskevandring.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Taarnagenthelg.png9 år (3.klasse): Tårnagenthelg
Tårnagentsamling laurdag der agentane utforskar kyrkja, Bibelen, tårnet og klokkene. Dei løyser oppdrag og mysterium og får agentbevis. På søndagen vil alle som kjem til kyrkja får vite kva agentane har funne ut.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Lys_vaken.jpg11 år  (6.klasse): Lys Vaken
Lærerikt fellesskap med leik, god mat og overnatting og gudsteneste med Lys vaken–preg i Breim kyrkje og Vereide kyrkje.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Narnia.png13 år (7.klasse): Narnia–filmkveld og aktivitetsløype for alle 7.–klassingar i heile Gloppen. Stad: Gloppen ungdomsskule.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/konfirmant_2021.png15 år ( 9.klasse): Konfirmantåret med undervisning, aktivitetsgrupper, konfirmantleir.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/milk.png15–16 år: MILK–kurs. (MiniLeiarKurs) 5 samlingar for deg som vil lære meir om Gud, deg sjølv og det å vere leiar. Leiarpraksis på konf–leir, natt–cup og andre trusopplæringsaktivitetar.
 

 

Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer:

Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Gamle Gimmestad kyrkje: #576297
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg