Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje
torsdag 3 mars
Sandane kyrkje
torsdag 17 mars
Sandane kyrkje
torsdag 31 mars
Sandane kyrkje

Tru

Trusopplæring

Bli med på trusopplæringsdugnad! Å hjelpe eit barn å bli kjend med Jesus og den kristne trua er ei stor oppgåve! Då er det godt å vite at vi er fleire som deler på ansvaret.
https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/truill.png
Trusopplæring i Gloppen

Gjennom trusopplæringsreforma (2010) fekk kyrkja ansvar for å formidle den kristne trua til alle døypte barn. (Medlem i Den norske kyrkja). Tidlegare var dette ein del av den obligatoriske kristendomsundervisninga i skulen. No er opplæringa frivilleg,– men ikkje mindre viktig av den grunn! Kyrkja har gjennom tilsette ansvar for trusopplæringa,– saman med deg som forelder/førsett eller fadder. Vi veit at trusopplæringa barnet får i heimen er aller, aller viktigast! Difor gir vi deg 4 konkrete oppfordringar:

1. Les barnebibel og bøker med bibelforteljigar for barnet! 
Vi kristne er heldige! Vår Gud har for ein stor del gitt oss sin bodskap gjennom forteljingar, og barn har ei unik evne til å «gå inn i» og forstå forteljingar. 

2. Be kveldsdbøn og bordbøn!  
Faste vaner, ritual og rammer gir tryggleik. Å synge eller be bordbøn set ei tydeleg ramme rundt måltidet og det er godt både for liten og stor å legge dagen som er over og den komande natta i Guds hender. 

3. Delta på trusopplæringstiltaka!
Dette er kyrkja sitt største og viktigaste bidrag til trusopplæringsdugnaden; samlingar som formidlar kristen tru og tradisjon gjennom fellesskap, leik og formidling som er skreddarsydd for målgruppa.  (Sjå oversikt under)

4. Delta på kontinuerlege tiltak
Babysong, søndagsskule, speidar, kor, barneforeing med meir i regi av kyrkja og organisasjonane. 


Aktivitetar i regi av kyrkja

NB! Manag av aktivitetane er utstt og endra grunna covid–19. Sjå elles aktuell informasjon.

Kyrkja har trusopplæringstiltak for babyar, 2, 4, 6, 8, 11, 13–åringar, konfirmantar og eldre ungdom. Vi sender ut personleg invitasjon.

Babysong.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Babysong.jpg
0 år:
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/s_barn_treff.png2 år: Småbarnstreff m/middag i Sandane kyrkje. 2–åringar med familie. >
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Invit.kort_4_ar_Breim_2020.jpg4 år : Laurdagssamling med song, leik bibelforteljing og laurdagsgraut og familiegudsteneste med utdeling av 4–årsbok. 
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/6aarsbok.png 6 år: Familiegudsteneste i Breim og Sandane kyrkje med utdeling av bok til 6–åringar og påskevandring.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Taarnagenthelg.png9 år (3.klasse): Tårnagenthelg
Tårnagentsamling laurdag der agentane utforskar kyrkja, Bibelen, tårnet og klokkene. Dei løyser oppdrag og mysterium og får agentbevis. På søndagen vil alle som kjem til kyrkja får vite kva agentane har funne ut.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Lys_vaken.jpg 11 år  (5.klasse): LysVaken
Lærerikt fellesskap med leik, god mat og overnatting og gudsteneste med Lys vaken–preg.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Narnia.png 13 år (7.klasse): Narnia–filmkveld og aktivitetsløype for alle 7.–klassingar i heile Gloppen. Stad: Gloppen ungdomsskule.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/konfirmant_2021.png 15 år ( 9.klasse): Konfirmantåret med undervisning, aktivitetsgrupper, konfirmantleir.>
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/milk.png 15–16 år: MILK–kurs. (MiniLeiarKurs) 5 samlingar for deg som vil lære meir om Gud, deg sjølv og det å vere leiar. Leiarpraksis på konf–leir, natt–cup og andre trusopplæringsaktivitetar.
 15–18 år: Ski–leir.

 

Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg