Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Sandane kyrkje
onsdag 27 januar
Sandane kyrkje
søndag 31 januar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 februar
Vereide kyrkje
onsdag 10 februar
Sandane kyrkje
søndag 14 februar
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 17 februar
Vereide kyrkje
søndag 21 februar
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 februar
Sandane kyrkje
søndag 28 februar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
torsdag 1 april
Utvikfjellet
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje

Trusopplæring

Bli med på trusopplæringsdugnad! Å hjelpe eit barn å bli kjend med Jesus og den kristne trua er ei stor oppgåve! Då er det godt å vite at vi er fleire som deler på ansvaret.
https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/truill.png
Trusopplæring i Gloppen

Gjennom trusopplæringsreforma (2010) fekk kyrkja ansvar for å formidle den kristne trua til alle døypte barn. (Medlem i Den norske kyrkja). Tidlegare var dette ein del av den obligatoriske kristendomsundervisninga i skulen. No er opplæringa frivilleg,– men ikkje mindre viktig av den grunn! Kyrkja har gjennom tilsette ansvar for trusopplæringa,– saman med deg som forelder/førsett eller fadder. Vi veit at trusopplæringa barnet får i heimen er aller, aller viktigast! Difor gir vi deg 4 konkrete oppfordringar:

1. Les barnebibel og bøker med bibelforteljigar for barnet! 
Vi kristne er heldige! Vår Gud har for ein stor del gitt oss sin bodskap gjennom forteljingar, og barn har ei unik evne til å «gå inn i» og forstå forteljingar. 

2. Be kveldsdbøn og bordbøn! 
Faste vaner, ritual og rammer gir tryggleik. Å synge eller be bordbøn set ei tydeleg ramme rundt måltidet og det er godt både for liten og stor å legge dagen som er over og den komande natta i Guds hender. 

3. Delta på trusopplæringstiltaka!
Dette er kyrkja sitt største og viktigaste bidrag til trusopplæringsdugnaden; samlingar som formidlar kristen tru og tradisjon gjennom fellesskap, leik og formidling som er skreddarsydd for målgruppa.  (Sjå oversikt under)

4. Delta på kontinuerlege tiltak
Babysong, søndagsskule, speidar, kor, barneforeing med meir i regi av kyrkja og organisasjonane. 


Aktivitetar i regi av kyrkja

NB! Manag av aktivitetane er utstt og endra grunna covid–19. Sjå elles aktuell informasjon.

Kyrkja har trusopplæringstiltak for babyar, 2, 4, 6, 8, 11, 13–åringar, konfirmantar og eldre ungdom. Vi sender ut personleg invitasjon.

Babysong.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Babysong.jpg
0 år:
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/s_barn_treff.png2 år: Småbarnstreff m/middag i Sandane kyrkje. 2–åringar med familie. >
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Invit.kort_4_ar_Breim_2020.jpg 4 år : Laurdagssamling med song, leik bibelforteljing og laurdagsgraut og familiegudsteneste med utdeling av 4–årsbok. 
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/6aarsbok.png 6 år: Familiegudsteneste i Breim og Sandane kyrkje med utdeling av bok til 6–åringar og påskevandring.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Taarnagenthelg.png 9 år (3.klasse): Tårnagenthelg
Tårnagentsamling laurdag der agentane utforskar kyrkja, Bibelen, tårnet og klokkene. Dei løyser oppdrag og mysterium og får agentbevis. På søndagen vil alle som kjem til kyrkja får vite kva agentane har funne ut.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Lys_vaken.jpg 11 år  (5.klasse): LysVaken
Lærerikt fellesskap med leik, god mat og overnatting og gudsteneste med Lys vaken–preg.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Narnia.png 13 år (7.klasse): Narnia–filmkveld og aktivitetsløype for alle 7.–klassingar i heile Gloppen. Stad: Gloppen ungdomsskule.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/konfirmant_2021.png 15 år ( 9.klasse): Konfirmantåret med undervisning, aktivitetsgrupper, konfirmantleir.>
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/milk.png 15–16 år: MILK–kurs. (MiniLeiarKurs) 5 samlingar for deg som vil lære meir om Gud, deg sjølv og det å vere leiar. Leiarpraksis på konf–leir, natt–cup og andre trusopplæringsaktivitetar.
15–18 år: Ski–leir.

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
måndag 10-14
tysdag 12-14
onsdag-fredag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Gjevarteneste (lenke)