Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
torsdag 26 august
Sandane kyrkje
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 9 september
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje
søndag 12 september
Breim kyrkje
torsdag 23 september
Sandane kyrkje
lørdag 25 september
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 26 september
Breim kyrkje
søndag 3 oktober
Hyen kyrkje
torsdag 7 oktober
Sandane kyrkje
søndag 10 oktober
Breim kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje

Tru

Trusopplæring

Bli med på trusopplæringsdugnad! Å hjelpe eit barn å bli kjend med Jesus og den kristne trua er ei stor oppgåve! Då er det godt å vite at vi er fleire som deler på ansvaret.
https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/truill.png
Trusopplæring i Gloppen

Gjennom trusopplæringsreforma (2010) fekk kyrkja ansvar for å formidle den kristne trua til alle døypte barn. (Medlem i Den norske kyrkja). Tidlegare var dette ein del av den obligatoriske kristendomsundervisninga i skulen. No er opplæringa frivilleg,– men ikkje mindre viktig av den grunn! Kyrkja har gjennom tilsette ansvar for trusopplæringa,– saman med deg som forelder/førsett eller fadder. Vi veit at trusopplæringa barnet får i heimen er aller, aller viktigast! Difor gir vi deg 4 konkrete oppfordringar:

1. Les barnebibel og bøker med bibelforteljigar for barnet! 
Vi kristne er heldige! Vår Gud har for ein stor del gitt oss sin bodskap gjennom forteljingar, og barn har ei unik evne til å «gå inn i» og forstå forteljingar. 

2. Be kveldsdbøn og bordbøn!  
Faste vaner, ritual og rammer gir tryggleik. Å synge eller be bordbøn set ei tydeleg ramme rundt måltidet og det er godt både for liten og stor å legge dagen som er over og den komande natta i Guds hender. 

3. Delta på trusopplæringstiltaka!
Dette er kyrkja sitt største og viktigaste bidrag til trusopplæringsdugnaden; samlingar som formidlar kristen tru og tradisjon gjennom fellesskap, leik og formidling som er skreddarsydd for målgruppa.  (Sjå oversikt under)

4. Delta på kontinuerlege tiltak
Babysong, søndagsskule, speidar, kor, barneforeing med meir i regi av kyrkja og organisasjonane. 


Aktivitetar i regi av kyrkja

NB! Manag av aktivitetane er utstt og endra grunna covid–19. Sjå elles aktuell informasjon.

Kyrkja har trusopplæringstiltak for babyar, 2, 4, 6, 8, 11, 13–åringar, konfirmantar og eldre ungdom. Vi sender ut personleg invitasjon.

Babysong.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Babysong.jpg
0 år:
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/s_barn_treff.png2 år: Småbarnstreff m/middag i Sandane kyrkje. 2–åringar med familie. >
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Invit.kort_4_ar_Breim_2020.jpg4 år : Laurdagssamling med song, leik bibelforteljing og laurdagsgraut og familiegudsteneste med utdeling av 4–årsbok. 
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/6aarsbok.png 6 år: Familiegudsteneste i Breim og Sandane kyrkje med utdeling av bok til 6–åringar og påskevandring.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Taarnagenthelg.png9 år (3.klasse): Tårnagenthelg
Tårnagentsamling laurdag der agentane utforskar kyrkja, Bibelen, tårnet og klokkene. Dei løyser oppdrag og mysterium og får agentbevis. På søndagen vil alle som kjem til kyrkja får vite kva agentane har funne ut.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Lys_vaken.jpg 11 år  (5.klasse): LysVaken
Lærerikt fellesskap med leik, god mat og overnatting og gudsteneste med Lys vaken–preg.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/Narnia.png 13 år (7.klasse): Narnia–filmkveld og aktivitetsløype for alle 7.–klassingar i heile Gloppen. Stad: Gloppen ungdomsskule.
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/konfirmant_2021.png 15 år ( 9.klasse): Konfirmantåret med undervisning, aktivitetsgrupper, konfirmantleir.>
https://gloppen.kyrkja.no/img/05_09_2020_Trusopplaering/milk.png 15–16 år: MILK–kurs. (MiniLeiarKurs) 5 samlingar for deg som vil lære meir om Gud, deg sjølv og det å vere leiar. Leiarpraksis på konf–leir, natt–cup og andre trusopplæringsaktivitetar.
 15–18 år: Ski–leir.

 

Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg