Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 17 oktober
Sandane kyrkje
11:00 Dåp
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Dåp
Familiegudsteneste
Generelt tilbud
Gudsteneste
Gudstenestei
Høgtidsgudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert
Kveldsgudsteneste
Lysmesse
Lysvakengudsteneste
Marthe
Minnegudsteneste
Mnnegudsteneste
Samtalegudsteneste
Stallmesse

Oktober


17Søndag
11:00 - 12:30
Familiegudsteneste med utdeling av 4.årsboka i Sandane kyrkje

17Søndag
11:00 - 12:30
Dåp i Hyen kyrkje

17Søndag
21:00 - 22:30
Kveldsgudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

21Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

24Søndag
11:00 - 12:30
Gudstenestei samband med jubileumet til kyrkjebladet i Vereide kyrkje

31Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

November


04Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

07Søndag
11:00 - 12:30
Minnegudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

07Søndag
16:00 - 17:30
Mnnegudsteneste i Breim kyrkje

18Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

21Søndag
11:00 - 12:30
Lysvakengudsteneste i Breim kyrkje

26Fredag
19:30 - 21:00
Konsert i Vereide kyrkje

28Søndag
16:00 - 17:30
Lysmesse i Hyen kyrkje

Desember


02Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

12Søndag
20:00 - 21:30
Konsert i Breim kyrkje

25Lørdag
12:00 - 12:30
Høgtidsgudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

26Søndag
12:00 - 14:30
Gudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

29Onsdag
19:30 - 21:00
Marthe Aa plus i Hyen kyrkje

30Torsdag
17:00 - 18:30
Konsert i Breim kyrkje

Januar


06Torsdag
18:00 - 19:30
Stallmesse i Fjordhestgarden

06Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

16Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

20Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

Februar


03Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

17Torsdag
14:15 - 16:00
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

Mars


03Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

17Torsdag
20:00 - 21:30
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

31Torsdag
14:15 - 16:00
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

31Torsdag
14:15 - 16:00
Matteusevangelitet-Ord for ord i Sandane kyrkje

Mai


08Søndag
16:00 - 12:30
Samtalegudsteneste i Hyen kyrkje

26Torsdag
11:00 - 12:30
Konfirmasjonsgudsteneste i Hyen kyrkje

Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg