Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

lørdag 28 mai
Vereide kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 1 juni
Retunet
søndag 5 juni
TIN-Trygg i naturen
Breim kyrkje
mandag 6 juni
Hyen kyrkje
søndag 12 juni
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
fredag 17 juni
Breim kyrkje
søndag 19 juni
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 24 juni
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 26 juni
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 3 juli
Selja
søndag 10 juli
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
onsdag 13 juli
18:00 Konsert
Sandane kyrkje
lørdag 16 juli
Breim kyrkje
søndag 17 juli
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 24 juli
Hyen kyrkje
Vereide prestegard
søndag 31 juli
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 august
Vereide kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

"Vi
Countrykonsert
Familiegudsteneste
Fellesgudsteneste
Friluftsgudsteneste
Generasjonsgudsteneste
Gudsteneste
Gudstjeneste
Helgemessegudsteneste
Hentegudsteneste
Høytidsgudstjeneste
Institusjonsandakt
Julaftagudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert
Lysmesse
LysVakengudsteneste
Midnattsgudsteneste
Minnast
Minnegudsteneste
Opningskonsert
Pilegrimsgudsteneste
Presentasjonsgudsteneste

Mai


28Lørdag
10:00 - 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Vereide kyrkje

28Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Vereide kyrkje

Juni


01Onsdag
16:00 - 17:30
Institusjonsandakt med nattverd i Retunet

05Søndag
11:00 - 12:30
Fellesgudsteneste ilag med pinsekyrkja, Møtepunkt B og fellesskapskyrkja. i TIN-Trygg i naturen

05Søndag
11:00 - 12:30
Konfirmasjonsgudsteneste i Breim kyrkje

06Mandag
11:00 - 12:30
Familiegudsteneste i Hyen kyrkje

12Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

12Søndag
15:00 - 16:30
Gudsteneste for eldre i Breim kyrkje

17Fredag
19:30 - 21:00
Opningskonsert Pederhusveka i Breim kyrkje

19Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med dåp i Breim kyrkje

19Søndag
15:00 - 16:30
Gudsteneste for eldre i Sandane kyrkje

24Fredag
19:00 - 20:00
Gudsteneste i Gamle gimmestad kyrkje

26Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

26Søndag
16:00 - 17:30
Gudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

Juli


03Søndag
12:00 - 13:30
Pilegrimsgudsteneste i Selja

10Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

10Søndag
15:00 - 12:30
Gudsteneste i Breim kyrkje

13Onsdag
18:00 - 19:30
Konsert i Sandane kyrkje

16Lørdag
14:00 - 15:00
Countrykonsert i Breim kyrkje

17Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med dåp i Gamle gimmestad kyrkje

24Søndag
12:00 - 13:30
Friluftsgudsteneste i Hyen kyrkje

24Søndag
16:00 - 17:00
Gudsteneste i Vereide prestegard

31Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

31Søndag
18:00 - 19:30
Gudsteneste utan nattverd i Gimmestad kyrkje

August


07Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

14Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Heradsplassen

21Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd? i Sandane kyrkje

21Søndag
12:00 - 13:30
Gudsteneste med nattverd i Nesholmen leirstad

28Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Gimmestad kyrkje

September


04Søndag
11:00 - 12:30
Familiegudsteneste med bok til 4-åringane i Breim kyrkje

04Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane i Vereide kyrkje

11Søndag
11:00 - 12:30
Presentasjonsgudsteneste i Hyen kyrkje

11Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med utdeling av 4.årsboka i Sandane kyrkje

18Søndag
11:00 - 12:30
Generasjonsgudsteneste med nattverd i Sandane kyrkje

18Søndag
16:00 - 17:30
Presentasjonsgudsteneste i Breim kyrkje

25Søndag
12:00 - 13:30
Hentegudsteneste med konfirmantar i Gimmestad kyrkje

Oktober


01Lørdag
18:00 - 19:00
Konsert i samband med konfirmantjubileet i Breim kyrkje

02Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med konfirmantjubileum i Vereide kyrkje

02Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

08Lørdag
18:00 - 19:00
Konsert i høve konfirmantjubileet i Hyen kyrkje

09Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

09Søndag
16:00 - 17:30
Gudsteneste med nattverd i Sandane kyrkje

16Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

16Søndag
19:00 - 20:30
Gudsteneste med nattverd i Gimmestad kyrkje

23Søndag
11:00 - 12:30
Generasjonsgudsteneste med nattverd i Sandane kyrkje

30Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

30Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

November


06Søndag
11:00 - 12:30
Helgemessegudsteneste i Vereide kyrkje

06Søndag
11:00 - 12:30
Minnegudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

06Søndag
16:00 - 17:30
Minnast dei døde i Gimmestad kyrkje

06Søndag
16:00 - 17:30
Minnegudsteneste i Breim kyrkje

13Søndag
11:00 - 12:30
LysVakengudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

20Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje

27Søndag
11:00 - 12:30
LysVakengudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

27Søndag
19:00 - 20:30
Lysmesse med konfirmantane i Gimmestad kyrkje

Desember


02Fredag
19:00 - 20:30
Konsert i Vereide kyrkje

04Søndag
11:00 - 12:30
Generasjonsgudsteneste med nattverd i Sandane kyrkje

04Søndag
16:00 - 17:30
Lysmesse i Hyen kyrkje

04Søndag
19:00 - 14:30
Lysmesse i Breim kyrkje

11Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med LysVaken-gjengen i Vereide kyrkje

11Søndag
19:00 - 20:30
Konsert i Breim kyrkje

18Søndag
14:00 - 15:30
Gudsteneste i Hestenesøyra

18Søndag
16:00 - 17:30
"Vi syng jula inn" i Hyen kyrkje

24Lørdag
14:00 - 15:30
Julaftagudsteneste i Breim kyrkje

24Lørdag
14:30 - 15:30
Familiegudsteneste i Vereide kyrkje

24Lørdag
16:00 - 17:00
Familiegudsteneste i Sandane kyrkje

24Lørdag
16:00 - 17:00
Familiegudsteneste i Gimmestad kyrkje

25Søndag
12:00 - 13:30
Høgtidsgudsteneste i Vereide kyrkje

25Søndag
12:00 - 13:30
Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje

26Mandag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje

26Mandag
12:00 - 13:30
Høgtidsgudsteneste i Gimmestad kyrkje

31Lørdag
23:15 - 23:59
Midnattsgudsteneste i Gimmestad kyrkje

Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg