Kyrkja i Gloppen
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 24 september
Gimmestad kyrkje
mandag 25 september
Sandane kyrkje
lørdag 30 september
Gimmestad kyrkje
søndag 1 oktober
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
lørdag 7 oktober
18:00 konsert
Hyen kyrkje
søndag 8 oktober
Sandane kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 9 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 10 oktober
Gimmestad kyrkje
søndag 15 oktober
Vereide kyrkje
tirsdag 17 oktober
Breim kyrkje
lørdag 21 oktober
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 22 oktober
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
mandag 23 oktober
Sandane kyrkje
fredag 27 oktober
Vereide kyrkje
søndag 29 oktober
Vereide kyrkje
søndag 5 november
Gimmestad kyrkje
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
mandag 6 november
Sandane kyrkje
lørdag 11 november
20:00
Vereide kyrkje
søndag 12 november
Hyen kyrkje

Nyheter

Kristent arbeid for barn og unge

Her kan du sjå oversikt over ulike faste aktivitetar i regi av kyrkja og organisasjonar.Illustrasjonsfoto frå design.kirken.no. Foto: Sven-Erling Brusletto

Babysong
For babyar frå ca. 1 mnd og til ca. 1 år med følgje.
Annan kvar torsdag, partalsveker, i Sandane kyrkje kl. 11.00. 
Matpakkelunsj kl. 12. Vi serverer kaffi og te.
24. august, 7. september, 21. september, 5. oktober, 19. oktober, 2. november, 16. november, 30. november og 14. desember. 
Sjå også Facebook-gruppa Babysong i Gloppen

 

Småbarnstreff
1-4 år med følgje. I Sandane kyrkje.Samlingsstund, leik og prat, felles matpakkelunsj. Datoar for hausten kjem.
Sjå også Facebook-gruppa
 Småbarnstreff i Sandane kyrkje

Sandane barnegospel
For barn 4-10 år. Sandane kyrkje 17.00-18.00 i partalsveker. Oppstartsdato for hausten kjem. 
Sjå også Facebook-gruppa Sandane barnegospel

 

Ope hus
For ungdomsskuleelevar. Sandane kyrkje måndagar kl. 19.30 - 21.30. Oppstartsdato for hausten kjem. 

 

Vereide søndagsskule
For barn 0 – 12 år. Bygdehuset Haugtun på Vereide kl. 11.00 – 12.15.
3. september: Opningsfest. 
Datoar vidare: 17. september, 1. oktober, 29. oktober, 12. november, 26. november, 10. desember. 

Sjå også Facebook-gruppa Vereide søndagsskule

 


Sandane Soul Children
er for alle mellom 10-16 år som er glade i å synge. Øving kvar torsdag på Sandane bedehus kl. 18.30-20.00
Oppstarten til hausten: 24. august. Kontakt: Emilie Brunstad, tlf. 406 37 032.

Andre arrangement i trusopplæringa kjem i tillegg.
Datoar/info kjem. 

Publisert av: Gloppen kyrkjekontor den 31-08-2022

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Kontortid måndag-fredag kl. 08.00-1500 (sommar) 08.00-1545 (vinter), men mest sannsynlegvis til stades: tysdag – torsdag 10–14

Sentralbord: 5786 5616

E-post(felles): post@gloppen.kyrkja.no

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer:

Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Gamle Gimmestad kyrkje: #576297
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg