Kyrkja i Gloppen
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 24 september
Gimmestad kyrkje
mandag 25 september
Sandane kyrkje
lørdag 30 september
Gimmestad kyrkje
søndag 1 oktober
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
lørdag 7 oktober
18:00 konsert
Hyen kyrkje
søndag 8 oktober
Sandane kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 9 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 10 oktober
Gimmestad kyrkje
søndag 15 oktober
Vereide kyrkje
tirsdag 17 oktober
Breim kyrkje
lørdag 21 oktober
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 22 oktober
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
mandag 23 oktober
Sandane kyrkje
fredag 27 oktober
Vereide kyrkje
søndag 29 oktober
Vereide kyrkje
søndag 5 november
Gimmestad kyrkje
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
mandag 6 november
Sandane kyrkje
lørdag 11 november
20:00
Vereide kyrkje
søndag 12 november
Hyen kyrkje

Nyheter

Bli fast gjevar til eit av sokna

Ver med og bygg kyrkjelydsarbeidet gjennom fast gjevarteneste! 


Foto: PublicDomainPictures, Pixabay

Ei fast gjevarteneste er ei kjempegod støtte til arbeidet i soknet. Det gir rom for langsiktig planlegging og auka aktivitet.

GLOPPEN SOKN

Gloppen sokn har fått på plass fast gjevarteneste med skattefrådrag.

Kva går midlane til? 
Mellom anna er trusopplæringa og diakoniarbeidet avhengig av bidrag ut over offentleg finansiering. Når vi kjem i gang med ombygginga av Sandane kyrkje vert det også behov for innsamla midlar til dette. Sjå meir info i Brosjyre for gjevarteneste Gloppen sokn

Du kan no registrere deg som fast gjevar, eller gje eit eingongsbeløp i dette skjemaet.

Ordninga gjeld for Gloppen sokn, som har inngått avtale med leverandøren av tenesta.

 


BREIM OG HYEN SOKN

Breim sokn og Hyen sokn har også behov for faste gjevarar. Midlane går mellom anna til trusopplæring, diakoniarbeid og anna kyrkjelydsarbeid.


Kontakt
Kasserar i Breim: Hugleik Olav Almenning
Epost: h.almenn@icloud.com
Tlf: 909 84 461

Kasserar i Hyen: Narve Eimhjellen 
Epost: nar-ei@online.no
Tlf: 57869621

Publisert av: Gloppen kyrkjekontor den 18-11-2021

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Kontortid måndag-fredag kl. 08.00-1500 (sommar) 08.00-1545 (vinter), men mest sannsynlegvis til stades: tysdag – torsdag 10–14

Sentralbord: 5786 5616

E-post(felles): post@gloppen.kyrkja.no

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer:

Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Gamle Gimmestad kyrkje: #576297
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg