Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

lørdag 28 mai
Vereide kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 1 juni
Retunet
søndag 5 juni
TIN-Trygg i naturen
Breim kyrkje
mandag 6 juni
Hyen kyrkje
søndag 12 juni
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
fredag 17 juni
Breim kyrkje
søndag 19 juni
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 24 juni
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 26 juni
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 3 juli
Selja
søndag 10 juli
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
onsdag 13 juli
18:00 Konsert
Sandane kyrkje
lørdag 16 juli
Breim kyrkje
søndag 17 juli
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 24 juli
Hyen kyrkje
Vereide prestegard
søndag 31 juli
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 august
Vereide kyrkje

Bli fast gjevar til eit av sokna

Ver med og bygg kyrkjelydsarbeidet gjennom fast gjevarteneste! 


Foto: PublicDomainPictures, Pixabay

Ei fast gjevarteneste er ei kjempegod støtte til arbeidet i soknet. Det gir rom for langsiktig planlegging og auka aktivitet.

GLOPPEN SOKN

Gloppen sokn har fått på plass fast gjevarteneste med skattefrådrag.

Kva går midlane til? 
Mellom anna er trusopplæringa og diakoniarbeidet avhengig av bidrag ut over offentleg finansiering. Når vi kjem i gang med ombygginga av Sandane kyrkje vert det også behov for innsamla midlar til dette. Sjå meir info i Brosjyre for gjevarteneste Gloppen sokn

Du kan no registrere deg som fast gjevar, eller gje eit eingongsbeløp i dette skjemaet.

Ordninga gjeld for Gloppen sokn, som har inngått avtale med leverandøren av tenesta.

 


BREIM OG HYEN SOKN

Breim sokn og Hyen sokn har også behov for faste gjevarar. Midlane går mellom anna til trusopplæring, diakoniarbeid og anna kyrkjelydsarbeid.


Kontakt
Kasserar i Breim: Hugleik Olav Almenning
Epost: h.almenn@icloud.com
Tlf: 909 84 461

Kasserar i Hyen: Narve Eimhjellen 
Epost: nar-ei@online.no
Tlf: 57869621

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 18-11-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg