Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
torsdag 26 august
Sandane kyrkje
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 9 september
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje
søndag 12 september
Breim kyrkje
torsdag 23 september
Sandane kyrkje
lørdag 25 september
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 26 september
Breim kyrkje
søndag 3 oktober
Hyen kyrkje
torsdag 7 oktober
Sandane kyrkje
søndag 10 oktober
Breim kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje

No er rapporten om kyrkjeleg organisering sendt på høyring

Rapporten om kyrkjeleg organisering er sendt på høyring til kyrkjelege høyringsinstansar, mellom anna sokneråd og kyrkjelege fellesråd. Svarfrist er 1. desember.


Sidan 2005 har Kyrkjemøtet i Den norske kyrkja hatt som mål å samle arbeidsgjevaransvaret for alle som jobbar lokalt i kyrkja. I mars 2021 leverte Müller-Nilssen-utvalet si utgreiing om korleis dette kan sjå ut med ei organisering på prostinivå. Ei organisering på dette nivået er ikkje blitt handsama tidlegare, og difor bad Kyrkjerådet om ei utgreiing av dette nivået.
 
Organisering på prostinivå er no utgreidd. Det som her skal høyrast, er om dette er modellar som kan nyttast for å teikne ut ei ny kyrkjeleg organisering av Den norske kyrkja. Kyrkjerådet sender difor rapporten på høyring for å få tilbakemelding på dei ulike forslaga og modellane som Müller-Nilssen-utvalet gjer greie for. I høyringsnotatet blir hovedlinene i utvalet sin rapport presentert, med tilhøyrande høyringsspørsmål. 
 
Det er laga ei informasjonsside om rapporten, som du finn på kyrkja.no/kirkeligorganisering. Der finn du mellom anna ein informasjonsfilm, svar på ofte stilte spørsmål og meir informasjon.
 
Sjølve høyringa finn du på kyrkja.no/hoeringer.
 
Kommunar og andre offentlege høyringsinstansar får ei avgrensa høyring med frist 15. oktober.

HER FINN DU HØYRINGA

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 22-06-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg