Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

Kontakt

Tilsette
KALENDER

torsdag 22 oktober
Sandane kyrkje
søndag 25 oktober
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 26 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 27 oktober
søndag 1 november
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
18:00 Konsert
Vereide kyrkje
torsdag 5 november
Sandane kyrkje
søndag 15 november
Breim kyrkje
mandag 16 november
Sandane kyrkje
torsdag 19 november
Sandane kyrkje
søndag 29 november
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
mandag 30 november
Sandane kyrkje
torsdag 3 desember
Sandane kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
mandag 14 desember
Sandane kyrkje

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388


Vippsnummer
Gloppen sokn, Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210


Tilsette


Audun Mundal
Kyrkjeverje 
 
Telefon: 91177823 / 57865616   Send epost 
Vidar Bjotveit
Sokneprest 
 
Telefon: 95880030   Send epost 
Tore Myklebust
Sokneprest 
tore.myklebust@gloppen.kyrkja.no 
Telefon: 45601260   Send epost 
Ingebjørg Isane Fure
Diakon 
 
Telefon: 96618048   Send epost 
Anders Rinde
Kantor 
 
Telefon: 99720238   Send epost 
Janne Øisang Grinaker
Organist 
 
Telefon: 92025472   Send epost 
Ingrid Hageberg Bjørnereim
Trusopplærar 
 
Telefon: 98803053   Send epost 
Lars-Bjarte Osland
Trusopplærar 
 
Telefon: 99003077   Send epost 
Benny-André Vassdal Aasen
Kyrkjetenar 
 
Telefon: 95022917   Send epost 
Eivind Nilsen
Leiar TRU 
 
Telefon:    
Audhild Bogstad
Kyrkjetenar 
 
Telefon: 97024913   Send epost 
Ola Jan Birkeland
Kyrkjetenar 
 
Telefon: 97591747 / 57 86 98 32   Send epost 
Olav Bjørn Tystad
Fagarbeider 
 
Telefon: 97721662 / 57869350   Send epost 
Tone Undis Rundshaug Tennebø
Reinhaldar 
 
Telefon: 482 21 891   Send epost 
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Sosiale medium
http://www.gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg

Følg Kyrkja i Gloppen på
Instagram
:
http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg