Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 22 oktober
Sandane kyrkje
søndag 25 oktober
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 26 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 27 oktober
søndag 1 november
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
18:00 Konsert
Vereide kyrkje
torsdag 5 november
Sandane kyrkje
søndag 15 november
Breim kyrkje
mandag 16 november
Sandane kyrkje
torsdag 19 november
Sandane kyrkje
søndag 29 november
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
mandag 30 november
Sandane kyrkje
torsdag 3 desember
Sandane kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
mandag 14 desember
Sandane kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familietilbud
Gudsteneste
Helgemessegudsteneste
Konsert
Lysmesse
Minnast
Voksentilbud

Oktober


22Torsdag
11:00 - 13:00
Babysong 2020 i Sandane kyrkje

25Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste med nattverd i Vereide kyrkje

25Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje
Presentasjons av konfirmantar 2021

26Mandag
10:00 - 11:00
Samtale om søndagens bibeltekst og salmesong i Sandane kyrkje
Velkomen til uformelle samlingar der vi snakkar om bibelteksten for komande søndag. Vi syng også salmar og ber saman til slutt. Her kan ein kome enten ein har tankar å dele eller berre vil lytte til det som blir sagt. Alle samlingane er i peisestova i Sandane kyrkje måndagar kl. 10-11. Samlingane blir leia av Olav Eikenæs og Harald Aske, samt Ingebjørg Isane Fure (diakon).

27Tirsdag
19:00 - 20:30
Temakveld i Breim
Stad: Bdhuset, Flølo. Mange kan ha spørsmål og tankar rundt gudstrua og samanhengar mellom tru/tvil og livet slik det er eller har blitt, Det er fint å ta opp slike tema i eigne samlingar der det er høve til å stille spørsmål, dele tankar eller berre lytte til det som blir delt. Difor vil diakon Ingebjørg Isane Fure i samarbeid med ei bibelgruppe i Breim og Breim sokneråd ha to temakveldar i haust med undervisning og samtale på Bdhuset på Flølo, som det heiter no etter at nye eigarar har gjeve huset nytt liv. Første kvelden blir temaet «Gudsbilde og identitet – bryr Gud seg verkeleg om meg?» Her vil undervisninga dreie seg om ulike gudsbilde, kva som er med og formar oppfatningane våre av Gud, og om samanhengar som kan vere mellom sjølvbilde og gudsbilde. Det blir kaffi etter undervisninga og rom for samtale om temaet. Både i undervisninga og i samtale etterpå vil det bli vektlagt respekt for at ein er på ulike stadar i livet når det gjeld tvil og tru. Neste temakveld: 24. november kl. 19 på same stad.

November


01Søndag
16:00 - 17:30
Minnast dei døde i Gimmestad kyrkje

01Søndag
18:00 - 19:30
Konsert i Vereide kyrkje

01Søndag
16:00 - 17:30
Gudsteneste utan nattverd i Breim kyrkje
Vi minnast dei døde i Breim sokn. Kyrkja er opa ein time før gudstenesta tek til. Diakon Ingebjørg Isane Fure er også delaktig i gudstenesta.

01Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste utan nattverd i Hyen kyrkje
Vi minnast dei døde i Hyen sokn. Kyrkja er opa ein time før gudsteanesta tek til. Diakon Ingebjørg Isane Fure er også delaktig i gudstenesta.

01Søndag
11:00 - 12:30
Helgemessegudsteneste i Vereide kyrkje

05Torsdag
11:00 - 13:00
Babysong 2020 i Sandane kyrkje

15Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste med nattverd i Breim kyrkje

16Mandag
10:00 - 11:00
Samtale om søndagens bibeltekst og salmesong i Sandane kyrkje
Velkomen til uformelle samlingar der vi snakkar om bibelteksten for komande søndag. Vi syng også salmar og ber saman til slutt. Her kan ein kome enten ein har tankar å dele eller berre vil lytte til det som blir sagt. Alle samlingane er i peisestova i Sandane kyrkje måndagar kl. 10-11. Samlingane blir leia av Olav Eikenæs og Harald Aske, samt Ingebjørg Isane Fure (diakon).

19Torsdag
11:00 - 13:00
Babysong 2020 i Sandane kyrkje

29Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste med nattverd i Breim kyrkje

29Søndag
11:00 - 13:00
Gudsteneste med nattverd i Sandane kyrkje

30Mandag
10:00 - 11:00
Samtale om søndagens bibeltekst og salmesong i Sandane kyrkje
Velkomen til uformelle samlingar der vi snakkar om bibelteksten for komande søndag. Vi syng også salmar og ber saman til slutt. Her kan ein kome enten ein har tankar å dele eller berre vil lytte til det som blir sagt. Alle samlingane er i peisestova i Sandane kyrkje måndagar kl. 10-11. Samlingane blir leia av Olav Eikenæs og Harald Aske, samt Ingebjørg Isane Fure (diakon).

Desember


03Torsdag
11:00 - 13:00
Babysong 2020 i Sandane kyrkje

06Søndag
16:00 - 12:30
Lysmesse i Hyen kyrkje

14Mandag
10:00 - 11:00
Samtale om søndagens bibeltekst og salmesong i Sandane kyrkje
Velkomen til uformelle samlingar der vi snakkar om bibelteksten for komande søndag. Vi syng også salmar og ber saman til slutt. Her kan ein kome enten ein har tankar å dele eller berre vil lytte til det som blir sagt. Alle samlingane er i peisestova i Sandane kyrkje måndagar kl. 10-11. Samlingane blir leia av Olav Eikenæs og Harald Aske, samt Ingebjørg Isane Fure (diakon).

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Sosiale medium
http://www.gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg

Følg Kyrkja i Gloppen på
Instagram
:
http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg