Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 22 oktober
Sandane kyrkje
søndag 25 oktober
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 26 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 27 oktober
søndag 1 november
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
18:00 Konsert
Vereide kyrkje
torsdag 5 november
Sandane kyrkje
søndag 15 november
Breim kyrkje
mandag 16 november
Sandane kyrkje
torsdag 19 november
Sandane kyrkje
søndag 29 november
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
mandag 30 november
Sandane kyrkje
torsdag 3 desember
Sandane kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
mandag 14 desember
Sandane kyrkje

Etter visitasen

5 - 12 mai 2019 var det Bispevisitas i Gloppen

Før vistasen vart det skrive ei visitasmelding
Visitasen vart avslutta med eit vistiasforedrag

Eit år etter viistasen sende vi inn ein Ettervisitasrapport
Her kan du lese biskopen sitt svar på denne.

I Kyrkjeblad nr. 3 2019 finn du fyldig dekning av visitasen.

5 - 12 mai 2019 var det Bispevisitas i Gloppen

Før vistasen vart det skrive ei visitasmelding
Visitasen vart avslutta med eit vistiasforedrag

Eit år etter viistasen sende vi inn ein Ettervisitasrapport
Her kan du lese biskopen sitt svar på denne.

I Kyrkjeblad nr. 3 2019 finn du fyldig dekning av visitasen.

Av: Tore Myklebust   Publisert: 10.07.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Sosiale medium
http://www.gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg

Følg Kyrkja i Gloppen på
Instagram
:
http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg