Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje
torsdag 3 mars
Sandane kyrkje
torsdag 17 mars
Sandane kyrkje
torsdag 31 mars
Sandane kyrkje

Utdeling av 4-årsbok

Invit.kort 4 ar Breim 2020Vi er snart klar for utdeling av 4-årsbok i Breim kyrkje 9. og 10. oktober og i Sandane kyrkje 16. og 17. oktober.

Invitasjon til utdeling av 4-årsbok vert no sendt ut til alle som er født i 2017 og som står i medlemsregisteret til Den norske kyrkje i Gloppen. 

Vi samlast laurdag 9. oktober klokka 11.00 i Breim kyrkje (Breim sokn) eller laurdag 16. oktober klokka 11.00 i Sandane kyrkje (Gloppen sokn). Då skal vi bruke tid på å bli betre kjent med Jesus og litt kjent med kyrkja og kvarandre. Vi skal synge songar, leike og ete laurdagsgraut ilag. 

Søndag 10.oktober kl 11.00 inviterer vi til gudsteneste-feiring med utdeling av 4-årsbok i Breim kyrkje.

Søndag 17. oktober kl 11.00 inviterer vi til gudsteneste-feiring med utdeling av 4-årsbok i Sandane kyrkje.

Då er det veldig kjekt om du får med deg familie og vener, t.d. foreldra og syskena dine, besteforeldre og fadrane dine. I kyrkja skal vi synge, be ilag og høyre ei forteljing, og så vil vi gje deg ei bok i gåve. Boka heiter heiter ”Fest på slottet” og handlar om Jesus,- og om dei fire venane Lukas, Nora, Nina og William. Dei får kvar sin invitasjon til å besøke sjølvaste kongen på slottet.

 

Når du skal få boka seier vi namnet ditt, og så kan du kome fram og ta imot den. Om du vil, kan mamma eller pappa vere med fram.

Til foreldra

Kyrkja og heimen har eit felles ansvar for å legge til rette for at dei døypte borna blir kjende med den kristne trua og den kristne kulturen. Difor inviterer vi til dette trusopplæringsarrangementet. 

Veit de om fireåringar (født i 2017) i Breim sokn eller på Gloppen sokn som ikkje har fått denne invitasjonen, så inviter dei gjerne med,- både på laurdagssamling og gudsteneste! Arrangementet er ope for alle 4-åringar.

 

Trong for tilrettelegging?

Treng du eller barnet ditt spesiell tilrettelegging med omsyn til mat eller andre tilhøve? Ta kontakt med Simona Fraas Johnsen.

 

Kan de ikkje kome?

Send sms til eller epost til Simona innan onsdag 6.oktober for Breim og onsdag 13. oktober for Sandane dersom de ikkje kan kome!

Mobil: 909 64 941 eller epost til Simona.Johnsen@gloppen.kyrkja.no 

Dette gjeld både laurdag og gudstenesta på søndag.

NB! Husk å oppgje navnet på 4-åringen!

Vi gler oss til å møte dykk denne helga!

Beste helsing

Tore og Vidar prest

Eivind Nilsen, Leiar i trusopplæringstvalet

Simona Fraas Johnsen, Kyrkjelydspedagog

Malin Aaberg, Barne- og ungdomsarbeidar

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 16-09-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg