Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
torsdag 26 august
Sandane kyrkje
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 9 september
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje
søndag 12 september
Breim kyrkje
torsdag 23 september
Sandane kyrkje
lørdag 25 september
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 26 september
Breim kyrkje
søndag 3 oktober
Hyen kyrkje
torsdag 7 oktober
Sandane kyrkje
søndag 10 oktober
Breim kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje

Om dugnad på gravplassane i Gloppen sokn

Tradisjonelt har det vore slik at sokneråda har arrangert dugnader på kyrkjegardane. Her ser vi på organiering og samarbeid mellom fellesrådet og soknerådet

I «Handbok for sokneråd og kyrkjelege fellesråd 2019-2023» står det ingenting om at dette er ei oppgåve som ligg til soknerådet. Det står at soknerådet har ansvar for å tenkje strategisk kring det lokale kyrkjelege arbeidet «ut frå behov og tradisjonar i lokalsamfunnet»

Det er på det reine at dei tilsette på kyrkjegardane ikkje har kapasitet korkje tidsmessig eller etter stillingsstorleik å gjere ein del ryddejobbar som trengs etter vinteren.

Fellesrådet har ansvaret og soknerådet er hjelparar.
Kyrkjeverje Audun Mundal og soknerådsleiar har drøfta korleis vi kan samarbeide om å skape eit godt samarbeid og hjelpe kvarandre og har kome fram til at ei slik fordeling kan vere naturleg.

  FELLESRÅDET OPPGÅVER
  SOKNERÅDET OPPGÅVER
  • Finne ut kva som trengs å bli gjort på kyrkjegardane
  • Dialog med dugnadsansvarleg i soknerådet
  • Lage plan for arbeidet saman med dugnadsansvarleg
  • Stille med mannskap og nødvendig utstyr på dugnadsdagane


  • Dialog med Fellesrådet/ gravplassarbeidar om kva arbeid som skal gjerast.
  • Lage plan for arbeidet saman med kyrkjegardsarbeidar
  • Type arbeid som er aktuelt på slike dugnader er: Raking, luking, kosting og trimming av plantar.
  • Evt. større jobbar som skal gjerast må vere avklara med kyrkjegardsarbeidar/kyrkjeverje på førehand.
  • Annonse i Firda Tidend og/eller på sosiale medium som Facebook.
  • Evt. Litt kaffi og kjeks/mat.

  Dugnadsdag bør vere ein kveld midt i veka td. onsdag.
  Kyrkjelydskontoret i Gloppen 19.05.21

  Audun Mundal Berit Aasebø Hauge
  Kyrkjeverje Leiar i Gloppen sokneråd

  Av: Tore Myklebust   Publisert: 26-05-2021
  Sjå tidlegare utgåver »

  Anna info

  Opningstider: primærtid
  (sannsynlegvis til stades)
   
  tysdag 12-14
  onsdag-torsdag 10-14
  elles etter avtale
  Telefon: 5786 5616
  epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
  Organisasjonsnr.: 976 996 690
  Kontonr. 3710 15 85388

  Vippsnummer
  Gloppen sokn,
  Vereide kyrkje: #134651
  Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
  Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
  Breim sokn: #121942
  Hyen sokn: #529127
  Kyrkjebladet: #554210

  Bli fastgjevar til eitt av sokna
  Gje


  Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
  Frivillig.no
  Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

  https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg  Følg oss på Instagram
  https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
  Videoar frå Bjørgvin bispedøme
  https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg