Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 17 oktober
Sandane kyrkje
11:00 Dåp
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje

Velkomen til Simona!

Simona Fraas Johnsen er tilsett som kyrkjelydspedagog i Kyrkja i Gloppen.

https://gloppen.kyrkja.no/img/10_07_2020_Personar/Simona.jpg

Simona Fraas Johnsen. Foto: privat.


Vi er svært glade for at Simona har takka ja til å jobbe med trusopplæring i Gloppen. Ho bur på Reed, er gift, har to gutar og jobbar også som musikkterapeut ved Gloppen kulturskule.

Simona starta med 20 % stilling 1. april. Frå 1. august skal ho ha 50 % stilling som kyrkjelydspedagog.
6-åringar i Breim var dei første som fekk møte henne i hennar nye jobb. Palmesøndag delte ho ut 6-årsbok til dei som kom innom kyrkja for å hente boka. Gudstenesta vart avlyst på grunn av dei nasjonale retningslinjene, men det var opa kyrkje nokre timar slik at 6-åringane med foreldre kunne kome til kyrkja og hente boka, samt gå påskevandring. Elles er Simona i gang med å setje seg inn i jobben, og vil ta tak i oppgåver utover våren som har blitt utsett på grunn av koronaen og vakanse i stillinga.

Meir presentasjon av henne kjem i Kyrkjeblad nr 3 seinare i vår.

Hjarteleg velkomen til Simona!

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 08-04-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg