Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Påska i Gloppen

Alle gudstenester i påska er avlyst, sidan bodskapen fra regjeringa er at vi i størst mogeleg grad ikkje skal møtast denne perioden. Men påska er ikkje avlyst, den er bare for andre år, annleis. Det er rom for deg i kyrkjene våre.

Palmesøndag 28. mars Sandane kyrkje kl. 10-12:30
Vidar prest 958 80 030
Skjærtorsdag 1. april Vereide kl 11:00. DIGITAL gudsteneste med lovsangsgruppa. Blir sendt på Youtube, lenke blir kunngjordt her. NB! ikkje opa kyrkje.
Gimmestad kyrkje kl.18:00 – 20:30
Opa kyrkje, rom for å tenne lys, bøn, ro.
Vidar prest 958 80 030
Langfredag 2. april Breim kyrkje kl. 10-12:30 og Vereide kyrkje kl. 18:00-20:30
Opa kyrkje, rom for å tenne lys, bøn, ro.
Tore prest 456 01 260
Ingebjørg diakon 966 18 048
Påskedag 4. april Vereide kyrkje og Breim kyrkje kl. 10-12:30
Opa kyrkje, rom for å tenne lys, bøn, ro.
Vidar prest 958 80 030/Vereide
Tore prest 456 01 260/Breim
Konfirmantane har ei kort gudsteneste før påskeplask.
Gimmestad kyrkje kl 13:00 er det ei lukka dåpsgudsteneste.
Det er påskevandring ved Breim kyrkje og Sandane kyrkje.
Hugs å hald avstand på 2 meter mellom personar som ikkje er i same husstand. Ved opa kyrkje er det fint om du spritar hender før og etter.
I heimen:
Finn fram gode barnebøker om påska og les høgt for borna. Les gjerne evangelieteksten for dei ulike dagane t.d. ved eit felles måltid. Ver ikkje redd, syng ein påskesalme. Kan du ingen finn du alternativ på Spotify/Tidal eller youtube.
Det er høve til å sende melding til prestane og diakon om du ynskjer at dei skal tenne lys eller be ei bøn for deg ved opa kyrkje. Sjå ovanfor.
Bodskapen er: Påska er ikkje avlyst! Det finnest rom for håp.
"Men engelen tala til kvinnene og sa: «Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, den krossfeste. Han er ikkje her; han er stått opp, som han sa."
Matteus 28,5

Av: Tore Myklebust   Publisert: 27.03.2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg