Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje
torsdag 3 mars
Sandane kyrkje
torsdag 17 mars
Sandane kyrkje
torsdag 31 mars
Sandane kyrkje

Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

Oppdatert info juni 2021 om Matteus-serien: I håp og tru har vi lagt ein ny plan for å gjennomføre prosjektet: «Matteus-evangeliet – ord for ord.» Det er planlagt 15 samlingar hausten 2021 og vinteren 2022. 

http://gloppen.kirkene.net/img/10_07_2020_Personar/Sigurd_og_Matteus.jpgSigurd Vengen + motiv frå Matteusevangeliet: Carl Bloch/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. (Public domain)


Registrering ved frammøte. Kom gjerne i god tid. 

Kvar samling er på max 90 minutt, og inneheld lesing av evangelietekst, undervisning og eksempel på kyrkjekunst til tekst og tema. Om ein ikkje får høve til å vere med kvar gong, vil ein kunne få eit samandrag frå førre time, eller manus tilsendt pr e-post. Sjå planen under. Eventuelle forandringar vil bli lagt ut her. 

Kvar samling skal innehalde tekstlesing, undervisning, salmesong og vising av kunst/bilde.
Tidsramme kvar gong: 90 minutt, kl. 20.00 – 21.30. Staden er Sandane kyrkje. 

 

Tidsramme: Annan kvar torsdag kl. 20.00-21.30. Stad: Sandane kyrkje. Sigurd Vengen underviser. Arr: Gloppen sokneråd

 

Torsdag 26.08.21. kl. 20.00:

1. Innleiing: Struktur og særpreg. Frå bodskap til bok. Jesu ættetavle: (1,1-17)

 

Torsdag 16.09.21. kl. 20.00: (NB! Datoen for denne samlinga er flytta frå 9.09 til 16.09)

2. Jesus Messias blir presentert (1,18-4,11)

 

Torsdag 23.09.21 kl. 20.00:

3. I Galilea: Messias blir openberra i ord: I (4,12-5,48)

 

Torsdag 07.10.21 kl. 20.00:

4. I Galilea: Messias blir openberra i ord: II (6,1-7,29)

 

Torsdag 21.10.21. kl. 20.00:

5. I Galilea: Messias blir openberra i gjerning (8,1-9,34)

 

Torsdag 04.11.21. kl. 20.00:

6. I Galilea: Messias blir openberra i læresveinar og motstandarar (9,35-12,50)

 

Torsdag 18.11.21 kl. 20.00:

7. I Galilea: Messias blir openberra i i likningar (13,1-52)

 

Torsdag 02.12.21. kl. 20.00:

8. I Galilea: Messias blir openberra i avvising; under og strid (13,53-15,20)

 

Torsdag 06.01.22. kl. 20.00:

9. I Galilea: Messias blir openberra og vedkjent (15,21-16,20)

 

Torsdag 20.01.22. kl. 20.00:

10. Frå Galilea til Jerusalem: Messias på veg mot oppgjeret: I (16,21-19,2)

 

Torsdag 03.02.22. kl. 20.00:

11. Frå Galilea til Jerusalem: Messias på veg mot oppgjeret: II (19,3-20,34)

 

Torsdag 17.02.22. kl. 20.00:

12. I Jerusalem: Messias i konfrontasjon med jødiske leiarar (21,1-25,46)

 

Torsdag 03.03.22. kl. 20.00:

13. I Jerusalem: Messias – forkasta (26,1-26,75)

 

Torsdag 17.03.22. kl. 20.00:

14. I Jerusalem: Messias – dømd og drepen (27,1-27,66)

 

Torsdag 31.03. kl. 20.00:

15. I Jerusalem: Messias - rettferdiggjort (28,1-15)

I Galilea: Proklamajon av Messias sin misjon (28,16-20)

 

 


«Høytlesing fra Bibelen er en voksende trend, både i Norge og internasjonalt. Flere leser Bibelen høyt og sammenhengende. At høytlesing av hele bøker i Bibelen er på fremmarsj, har sammenheng med at høytlesing av bøker har blitt gjenoppdaget i samfunnet generelt. Du legger til en ekstra sans når du også bruker hørselen. Sånn sett bruker hjernen andre koblinger i tolkningen av det som skjer.» (Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet, VL 25.11.20)

 

Sigurd Vengen er intervjua i Kyrkjebladet nr 6 om dette bibelkurset. Les intervjuet i pdf-en av Kyrkjebladet

 

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 16-06-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg