Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
torsdag 26 august
Sandane kyrkje
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 9 september
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje
søndag 12 september
Breim kyrkje
torsdag 23 september
Sandane kyrkje
lørdag 25 september
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 26 september
Breim kyrkje
søndag 3 oktober
Hyen kyrkje
torsdag 7 oktober
Sandane kyrkje
søndag 10 oktober
Breim kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje

Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

Oppdatert info juni 2021 om Matteus-serien: I håp og tru har vi lagt ein ny plan for å gjennomføre prosjektet: «Matteus-evangeliet – ord for ord.» Det er planlagt 15 samlingar hausten 2021 og vinteren 2022. 

http://gloppen.kirkene.net/img/10_07_2020_Personar/Sigurd_og_Matteus.jpg


Sigurd Vengen + motiv frå Matteusevangeliet: Carl Bloch/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. (Public domain)

Kvar samling er på max 90 minutt, og inneheld lesing av evangelietekst, undervisning og eksempel på kyrkjekunst til tekst og tema. Om ein ikkje får høve til å vere med kvar gong, vil ein kunne få eit samandrag frå førre time, eller manus tilsendt pr e-post. Sjå planen under. Eventuelle forandringar vil bli lagt ut her. 

Kvar samling skal innehalde tekstlesing, undervisning, salmesong og vising av kunst/bilde.
Tidsramme kvar gong: 90 minutt, kl. 20.00 – 21.30. Staden er Sandane kyrkje. 

 

Tidsramme: Annan kvar torsdag kl. 20.00-21.30. Stad: Sandane kyrkje. Sigurd Vengen underviser. Arr: Gloppen sokneråd

 

Torsdag 26.08.21. kl. 20.00:

1. Innleiing: Struktur og særpreg. Frå bodskap til bok. Jesu ættetavle: (1,1-17)

 

Torsdag 09.09.21. kl. 20.00:

2. Jesus Messias blir presentert (1,18-4,11)

 

Torsdag 23.09.21 kl. 20.00:

3. I Galilea: Messias blir openberra i ord: I (4,12-5,48)

 

Torsdag 07.10.21 kl. 20.00:

4. I Galilea: Messias blir openberra i ord: II (6,1-7,29)

 

Torsdag 21.10.21. kl. 20.00:

5. I Galilea: Messias blir openberra i gjerning (8,1-9,34)

 

Torsdag 04.11.21. kl. 20.00:

6. I Galilea: Messias blir openberra i læresveinar og motstandarar (9,35-12,50)

 

Torsdag 18.11.21 kl. 20.00:

7. I Galilea: Messias blir openberra i i likningar (13,1-52)

 

Torsdag 02.12.21. kl. 20.00:

8. I Galilea: Messias blir openberra i avvising; under og strid (13,53-15,20)

 

Torsdag 06.01.22. kl. 20.00:

9. I Galilea: Messias blir openberra og vedkjent (15,21-16,20)

 

Torsdag 20.01.22. kl. 20.00:

10. Frå Galilea til Jerusalem: Messias på veg mot oppgjeret: I (16,21-19,2)

 

Torsdag 03.02.22. kl. 20.00:

11. Frå Galilea til Jerusalem: Messias på veg mot oppgjeret: II (19,3-20,34)

 

Torsdag 17.02.22. kl. 20.00:

12. I Jerusalem: Messias i konfrontasjon med jødiske leiarar (21,1-25,46)

 

Torsdag 03.03.22. kl. 20.00:

13. I Jerusalem: Messias – forkasta (26,1-26,75)

 

Torsdag 17.03.22. kl. 20.00:

14. I Jerusalem: Messias – dømd og drepen (27,1-27,66)

 

Torsdag 31.03. kl. 20.00:

15. I Jerusalem: Messias - rettferdiggjort (28,1-15)

I Galilea: Proklamajon av Messias sin misjon (28,16-20)

 

 


«Høytlesing fra Bibelen er en voksende trend, både i Norge og internasjonalt. Flere leser Bibelen høyt og sammenhengende. At høytlesing av hele bøker i Bibelen er på fremmarsj, har sammenheng med at høytlesing av bøker har blitt gjenoppdaget i samfunnet generelt. Du legger til en ekstra sans når du også bruker hørselen. Sånn sett bruker hjernen andre koblinger i tolkningen av det som skjer.» (Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet, VL 25.11.20)

 

Sigurd Vengen er intervjua i Kyrkjebladet nr 6 om dette bibelkurset. Les intervjuet i pdf-en av Kyrkjebladet

 

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 16-06-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg