Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

No skulle vi ha vore i gang med å lese, lytte og lære og sjå eksempel på kyrkjekunst, men korona-restriksjonar har gjort det nødvendig å utsetje.


http://gloppen.kirkene.net/img/10_07_2020_Personar/Sigurd_og_Matteus.jpgSigurd Vengen + motiv frå Matteusevangeliet: Carl Bloch/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. (Public domain)


Oppdatert info 19.01.21 om Matteus-serien:

Det ville vere uheldig å starte eit så pass stort tiltak, for så å måtte stanse. Vi må difor vente til vi får ein meir avklara situasjon. Kanskje må vi vente heilt til hausten? I så fall må vi vel flytte andre del til våren 2022 ….. Informasjon vil bli gitt her på denne sida.

Somme har spurt om det er påmelding. Det er det ikkje, men dei vanlege reglane gjeld om registrering pga. korona. Det betyr at ein må bruke den vanlege påmeldingsmåten som ved gudstenester, eller komme i god nok tid og bli registrert før vi begynner.

Den som er interessert i å ha direkte kontakt med meg, kan bruke e-post: sigurd.vengen@gmail.com. Det kan også gi rom for at eg evt. kan sende samandraget av undervisninga eg vil prøve å lage, om ein ikkje fekk høve til å møte ein gong.

Vi set Matteus-evangeliet på vent. Evangeliet = godt nytt. Men det står seg.

Sigurd Vengen

-med Gud og godt humør -
Kvar samling skal innehalde tekstlesing, undervisning, salmesong og vising av kunst/bilde.
Tidsramme kvar gong: 90 minutt, kl. 20.00 – 21.30. Staden er Sandane kyrkje. 

Sigurd Vengen er intervjua i Kyrkjebladet nr 6 om dette bibelkurset. Les intervjuet i pdf-en av Kyrkjebladet

Opphaveleg plan for vårsemesteret 2021

Datoane her er ikkje gjeldane, men vi let oversikta stå så de kan sjå korleis opplegget er tenkt. Nye datoar vil altså kome.

Torsdag 14.01.21 -

1. INNLEIING: STRUKTUR OG SÆRPREG. Frå bodskap til bok. Evangelium og forfattarskap.
Fyrste smakebit (1,1-17)

Torsdag 28.01.21

2. JESUS MESSIAS BLIR INTRODUSERT (1,18-4,11)

 

Torsdag 11.02.21

3. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I ORD (4,12-7,29)

 

Torsdag 25.02.21

4. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I GJERNING (8,1-9,34)

 

Torsdag 11.03.21

5. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I LÆRESVEINAR OG MOTSTANDARAR (9,35-12,50)

 

Torsdag 25.03.21

6. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I LIKNINGAR (13,1-52)

 

Torsdag 08.04.21

7. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I AVVISING; UNDER OG STRID (13,53-15,20)

 

Torsdag 22.04.21

8. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA OG VEDKJENT (15,21-16,20)

 

 

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 21.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg