Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Sandane kyrkje
onsdag 27 januar
Sandane kyrkje
søndag 31 januar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 februar
Vereide kyrkje
onsdag 10 februar
Sandane kyrkje
søndag 14 februar
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 17 februar
Vereide kyrkje
søndag 21 februar
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 februar
Sandane kyrkje
søndag 28 februar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
torsdag 1 april
Utvikfjellet
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje

Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

No skulle vi ha vore i gang med å lese, lytte og lære og sjå eksempel på kyrkjekunst, men korona-restriksjonar har gjort det nødvendig å utsetje.


http://gloppen.kirkene.net/img/10_07_2020_Personar/Sigurd_og_Matteus.jpgSigurd Vengen + motiv frå Matteusevangeliet: Carl Bloch/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. (Public domain)


Oppdatert info 19.01.21 om Matteus-serien:

Det ville vere uheldig å starte eit så pass stort tiltak, for så å måtte stanse. Vi må difor vente til vi får ein meir avklara situasjon. Kanskje må vi vente heilt til hausten? I så fall må vi vel flytte andre del til våren 2022 ….. Informasjon vil bli gitt her på denne sida.

Somme har spurt om det er påmelding. Det er det ikkje, men dei vanlege reglane gjeld om registrering pga. korona. Det betyr at ein må bruke den vanlege påmeldingsmåten som ved gudstenester, eller komme i god nok tid og bli registrert før vi begynner.

Den som er interessert i å ha direkte kontakt med meg, kan bruke e-post: sigurd.vengen@gmail.com. Det kan også gi rom for at eg evt. kan sende samandraget av undervisninga eg vil prøve å lage, om ein ikkje fekk høve til å møte ein gong.

Vi set Matteus-evangeliet på vent. Evangeliet = godt nytt. Men det står seg.

Sigurd Vengen

-med Gud og godt humør -
Kvar samling skal innehalde tekstlesing, undervisning, salmesong og vising av kunst/bilde.
Tidsramme kvar gong: 90 minutt, kl. 20.00 – 21.30. Staden er Sandane kyrkje. 

Sigurd Vengen er intervjua i Kyrkjebladet nr 6 om dette bibelkurset. Les intervjuet i pdf-en av Kyrkjebladet

Opphaveleg plan for vårsemesteret 2021

Datoane her er ikkje gjeldane, men vi let oversikta stå så de kan sjå korleis opplegget er tenkt. Nye datoar vil altså kome.

Torsdag 14.01.21 -

1. INNLEIING: STRUKTUR OG SÆRPREG. Frå bodskap til bok. Evangelium og forfattarskap.
Fyrste smakebit (1,1-17)

Torsdag 28.01.21

2. JESUS MESSIAS BLIR INTRODUSERT (1,18-4,11)

 

Torsdag 11.02.21

3. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I ORD (4,12-7,29)

 

Torsdag 25.02.21

4. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I GJERNING (8,1-9,34)

 

Torsdag 11.03.21

5. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I LÆRESVEINAR OG MOTSTANDARAR (9,35-12,50)

 

Torsdag 25.03.21

6. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I LIKNINGAR (13,1-52)

 

Torsdag 08.04.21

7. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA I AVVISING; UNDER OG STRID (13,53-15,20)

 

Torsdag 22.04.21

8. I GALILEA: MESSIAS BLIR OPENBERRA OG VEDKJENT (15,21-16,20)

 

 

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 21.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
måndag 10-14
tysdag 12-14
onsdag-fredag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Gjevarteneste (lenke)