Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Sandane kyrkje
onsdag 27 januar
Sandane kyrkje
søndag 31 januar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 februar
Vereide kyrkje
onsdag 10 februar
Sandane kyrkje
søndag 14 februar
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 17 februar
Vereide kyrkje
søndag 21 februar
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 februar
Sandane kyrkje
søndag 28 februar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
torsdag 1 april
Utvikfjellet
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje

Kyrkjekontoret stengt for publikum fram til og med 22. januar

Kyrkjekontoret vert stengt for publikum til og med 22. januar. 

Alle tilsette som har høve til det er oppmoda om å ta i bruk heimekontor og redusere møteverksemd i denne perioden. Kontoret er betjent, og vi låser opp for inn og utlevering av post og varer. Telefonen er betjent som normalt. 
Treng du kome i kontakt med oss ring 57865616, eller ta direkte kontakt med våre tilsette - sjå kontaktliste.

Dette er i tråd med dei nasjonale retningslinjene som gjeld. Vi oppdaterer saka, og håpar å snart kunne opne meir opp for meir normal aktivitet. 

Prestane og diakonen er tilgjengelege for samtaler. Så langt råd er må det, i samsvar med dei retningslinjene som no gjeld, normalt skje via telefon eller digitalt.
• Vidar prest: 958 80 030
• Tore prest: 456 01 260
• Ingebjørg diakon: 966 18 048

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 05.01.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
måndag 10-14
tysdag 12-14
onsdag-fredag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Gjevarteneste (lenke)