Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Anders fekk takk etter 37 år i tenesta

Søndag 13. desember spelte Anders Rinde ved si siste gudsteneste som kantor.


http://gloppen.kirkene.net/img/10_07_2020_Personar/Anders_Rinde_mindre.jpg
Sjølv om Vereidskyrkja ikkje kunne fyllast med folk grunna smitteverns-restriksjonane (50 deltakarar), så vart gudstenesta fylt med vakre tonar. I tillegg til tonane frå orgelet under gudstenesta, fekk dei frammøtte også høyre Vereide kyrkjekor, Håvard Nordvik (trompet), Otto Ose (trompet), Ann-Karin Ose (trombone) og Thomas Aanonlie (pauke) under salmane.

Preludium og takk
Anders sette eit verdig punktum for dei 37 åra med eit storslått preludium, som han fekk ståande applaus for.
Rett etter gudstenesta fekk han takk og blomar frå sokneråda, Vereide kyrkjekor - som Anders har dirigert, og frå kyrkjeverje Audun Mundal på vegne av Gloppen kyrkjelege fellesråd. Sokneprest Vidar Bjotveit takka også Anders i preika si.

Det er ingen tvil om at Kyrkja i Gloppen og glopparane har vore heldige som har hatt ein så dyktig og engasjert musikalsk leiar, samt god medarbeidar i over ein heil mannsalder. No unner vi han eit godt pensjonist-tilvære.

Heldigvis skal han ikkje flytte på seg, så det er godt mogleg at kyrkjelydane får høyre han spele igjen som vikar ved høve. Og kake til ære for Anders på ein kyrkjekaffi lyt vi ta igjen når korona-restriksjonane er letta på. 

Den nye kantoren begynner 1. januar, og spelar ved si første gudsteneste 3. januar.

Hjarteleg takk til Anders!
Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 14.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg