Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Sandane kyrkje
onsdag 27 januar
Sandane kyrkje
søndag 31 januar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 februar
Vereide kyrkje
onsdag 10 februar
Sandane kyrkje
søndag 14 februar
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 17 februar
Vereide kyrkje
søndag 21 februar
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 februar
Sandane kyrkje
søndag 28 februar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
torsdag 1 april
Utvikfjellet
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje

Anders fekk takk etter 37 år i tenesta

Søndag 13. desember spelte Anders Rinde ved si siste gudsteneste som kantor.


http://gloppen.kirkene.net/img/10_07_2020_Personar/Anders_Rinde_mindre.jpg
Sjølv om Vereidskyrkja ikkje kunne fyllast med folk grunna smitteverns-restriksjonane (50 deltakarar), så vart gudstenesta fylt med vakre tonar. I tillegg til tonane frå orgelet under gudstenesta, fekk dei frammøtte også høyre Vereide kyrkjekor, Håvard Nordvik (trompet), Otto Ose (trompet), Ann-Karin Ose (trombone) og Thomas Aanonlie (pauke) under salmane.

Preludium og takk
Anders sette eit verdig punktum for dei 37 åra med eit storslått preludium, som han fekk ståande applaus for.
Rett etter gudstenesta fekk han takk og blomar frå sokneråda, Vereide kyrkjekor - som Anders har dirigert, og frå kyrkjeverje Audun Mundal på vegne av Gloppen kyrkjelege fellesråd. Sokneprest Vidar Bjotveit takka også Anders i preika si.

Det er ingen tvil om at Kyrkja i Gloppen og glopparane har vore heldige som har hatt ein så dyktig og engasjert musikalsk leiar, samt god medarbeidar i over ein heil mannsalder. No unner vi han eit godt pensjonist-tilvære.

Heldigvis skal han ikkje flytte på seg, så det er godt mogleg at kyrkjelydane får høyre han spele igjen som vikar ved høve. Og kake til ære for Anders på ein kyrkjekaffi lyt vi ta igjen når korona-restriksjonane er letta på. 

Den nye kantoren begynner 1. januar, og spelar ved si første gudsteneste 3. januar.

Hjarteleg takk til Anders!
Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 14.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
måndag 10-14
tysdag 12-14
onsdag-fredag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Gjevarteneste (lenke)