Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Ledig stilling som kyrkjelydspedagog

Gloppen Kyrkjelege Fellesråd har ledig 30-50% fast stilling som Kyrkjelydspedagog.


http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Logo-Storst-av-alt-under.jpg
Vil du at barn og unge skal bli betre kjent med Jesus? Er du ein engasjert og sosial person som likar å ha kontakt med mange? Då er dette nok for deg. Trusopplæringa i Gloppen kyrkjelege fellesråd bestar av eit team på to personar, trusopplæringsleiar og kyrkjelydspedagog.

Arbeidsoppgåver

  • Arbeide med trusopplæringsarbeidet i Gloppen i samsvar med vedtatt planar.
  • Samarbeide med prestar og trusopplæringsutval.
  • Planlegging, leiing og gjennomføring av ulike aktiviteter som Tårnagent, Lys Vaken, og Vandringar saman med barnehager og barneskule knytt til påske og jul, og å bidra ved barnehage- og skulegudstenestene.
  • Elles vil arbeidsområda i nokon grad kunne tilpassast søkjaren sine kvalifikasjonar, interesser og erfaringar.


  • Sjå heile utlysinga og kontaktinfo (pdf)
Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 26.10.2020
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg