Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Samlingar med samtale om søndagens bibeltekst

Oversikt over samlingar våren 2021. Første samling i år blir 10. februar.


http://gloppen.kirkene.net/img/26_06_2020_Kyrkjer/Sandane_kyrkje,_IIF.kompr.jpg
Velkomen til samlingar der vi snakkar om bibelteksten for komande søndag. 
Vi syng også salmar og ber saman til slutt. Her kan ein kome enten ein har tankar å dele eller berre vil lytte til det som blir sagt. 
Alle samlingane er i peisestova i Sandane kyrkje onsdagar kl. 10-11. 

Samlingane blir leia av Olav Eikenæs og Harald Aske, samt Ingebjørg Isane Fure (diakon). Det kan også bli andre som leier ei og anna samling. 

Datoar våren 2021:
13. januar  - avlyst
27. januar - avlyst
10. februar
24. februar 
10. mars 
24. mars 
07. april - avlyst
21. april
05. mai
19. mai 
02. juni

På grunn av smittevernreglement er vi inn til vidare nøydde å notere namn og tlf.nr. til dei som kjem frå gong til gong. Lista blir oppbevart trygt i 14 dagar før den blir makulert. 
Følg med på gjeldande smittevernreglar som til ei kvar tid ligg som nyheitssak her på nettsida.

Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 05.01.2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg