Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

lørdag 28 mai
Vereide kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 1 juni
Retunet
søndag 5 juni
TIN-Trygg i naturen
Breim kyrkje
mandag 6 juni
Hyen kyrkje
søndag 12 juni
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
fredag 17 juni
Breim kyrkje
søndag 19 juni
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 24 juni
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 26 juni
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 3 juli
Selja
søndag 10 juli
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
onsdag 13 juli
18:00 Konsert
Sandane kyrkje
lørdag 16 juli
Breim kyrkje
søndag 17 juli
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 24 juli
Hyen kyrkje
Vereide prestegard
søndag 31 juli
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 august
Vereide kyrkje

Oppstandelsen ved Thor Håvik
YouTube-serie om oppstoda
Thor Håvik, også kjend som Farmen-presten, er programleiar i ein ny mini-serie: "Oppstandelsen - Er den historisk troverdig?" Han går grundig til verks, og intervjuar fleire ekspertar på relevante fagområde. 
Les mer
Tårnagenthelg i Gimmestad 29-30. januar 2022
Fekk kyrkja full av tårnagentar
Laurdag ettermiddag ramla 17 agentar inn i Gimmestad kyrkje. Dei undersøkte alt, frå altarringen til kyrkjetårnet. Det var tårnagent-samling, og dei hadde ei lang rekkje oppdrag som skulle utførast.
Les mer
Puslebit farge PublicDomainPictures
Bli fast gjevar til eit av sokna

Ver med og bygg kyrkjelydsarbeidet gjennom fast gjevarteneste! 

Les mer
Hjerte, sorg.
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. 

Les mer
Diakonisidene. Foto Steve Buissinne, Pixabay
Bli besøksven eller få ein besøksven
Kan du tenkje deg å bli besøksven for nokon, eller kanskje du ønskjer å få besøk av ein fast person? Les meir!
Les mer
Dugnad
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
Plan for diakoni DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg