Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
torsdag 26 august
Sandane kyrkje
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 9 september
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje
søndag 12 september
Breim kyrkje
torsdag 23 september
Sandane kyrkje
lørdag 25 september
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 26 september
Breim kyrkje
søndag 3 oktober
Hyen kyrkje
torsdag 7 oktober
Sandane kyrkje
søndag 10 oktober
Breim kyrkje
torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje

Sommarstengt
Sumarstengt kyrkjekontor

Gloppen kyrkjekontor er stengt i heile juli på grunn av ferieavvikling

Les mer
Utklipp_trusopplarar.JPG
Ledig vikariat som Barne- og ungdomsabeidar / trusopplærar
Vil du at barn og unge skal bli betre kjent med Jesus? Er du ein engasjert og sosial person som likar å ha kontakt med mange? Då er dette nok for deg.
Les mer
Bilde DNK-høyringar
No er rapporten om kyrkjeleg organisering sendt på høyring

Rapporten om kyrkjeleg organisering er sendt på høyring til kyrkjelege høyringsinstansar, mellom anna sokneråd og kyrkjelege fellesråd. Svarfrist er 1. desember.

Les mer
Kyrkjetenar-reinhaldar i Breim 2021.JPG
Ledig stilling som kyrkjetenar/ reinhaldar

Kyrkja i Gloppen har ledig 11% stilling som kyrkjetenar/reinhaldar i Breim sokn.

Les mer
Sigurd og Matteus
Gjennomgang av Matteusevangeliet ved Sigurd Vengen

Oppdatert info juni 2021 om Matteus-serien: I håp og tru har vi lagt ein ny plan for å gjennomføre prosjektet: «Matteus-evangeliet – ord for ord.» Det er planlagt 15 samlingar hausten 2021 og vinteren 2022. 

Les mer
vereidkg.png
Om dugnad på gravplassane i Gloppen sokn
Tradisjonelt har det vore slik at sokneråda har arrangert dugnader på kyrkjegardane. Her ser vi på organiering og samarbeid mellom fellesrådet og soknerådet
Les mer
himmeljord
Opplev vêr, vind og velsigning i sommar
Sommaren 2021 satsar kyrkjelydane langs kystpilegrimsleia på arrangement i friluft. Då blir det plass til mange.
I ei samla satsing frå pinse til september, som perler på ei snor, vil dei tilby møteplassar for folk langs leia i Bjørgvin bispedøme og Vestland fylke.
Les mer
Simona
Velkomen til Simona!
Simona Fraas Johnsen er tilsett som kyrkjelydspedagog i Kyrkja i Gloppen.
Les mer
Hjerte, sorg.
Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

Les mer
Dorothee innsett.1jpg
Ny kantor vart innsett
Dorothee Raschwitz begynte som kantor i Gloppen 1. januar, og fylte Vereidskyrkja med vakre orgeltonar under hennar første gudsteneste 3. januar.  

Les mer
Dugnad
Dugnadskort Gloppen sokn

Soknerådet i Gloppen sokn har laga eit dugnadskort der ein enkelt kan velje oppgåver ein vil bidra med, og registrere seg.

Les mer
Plan for diakoni DNK.png
Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja
I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg