Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 22 oktober
Sandane kyrkje
søndag 25 oktober
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 26 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 27 oktober
søndag 1 november
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
18:00 Konsert
Vereide kyrkje
torsdag 5 november
Sandane kyrkje
søndag 15 november
Breim kyrkje
mandag 16 november
Sandane kyrkje
torsdag 19 november
Sandane kyrkje
søndag 29 november
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
mandag 30 november
Sandane kyrkje
torsdag 3 desember
Sandane kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
mandag 14 desember
Sandane kyrkje

Temakveldar i Breim

Vel møtt til temakveldar med undervisning, refleksjon og fellesskap på Bdhuset på Flølo 27. oktober og 24. november.

http://www.gloppen.kirkene.net/img/05_10_2020_Bygg,_diverse/Temakveldar_i_Breim,_Bdhuset.beskjart.jpg
Dei to temkveldane i haust blir på Bdhuset; eit flott gammal hus som har blitt fornya. Foto: eigarane av Bdhuset.Mange kan ha spørsmål og tankar rundt gudstrua og samanhengar mellom tru/tvil og livet slik det er eller har blitt. Kyrkja ønskjer å gje rom for å kunne reflektere og snakke om små og store tema rundt tru og liv. Det er fint å ta opp slike tema i eigne samlingar der det er høve til å stille spørsmål, dele tankar eller berre lytte til det som blir delt. Difor vil ei bibelgruppe i Breim og Breim sokneråd i samarbeid med underteikna ha to temakveldar i haust med undervisning og samtale på Bdhuset på Flølo, som det heiter no etter at nye eigarar har gjeve huset nytt liv. Datoar er tysdag 27. oktober og 24. november, begge kveldar klokka 19.

Første kvelden blir temaet «Gudsbilde og identitet – bryr Gud seg verkeleg om meg?» Her vil undervisninga dreie seg om ulike gudsbilde, kva som er med og formar oppfatningane våre av Gud, og om samanhengar som kan vere mellom sjølvbilde og gudsbilde.

På andre kvelden blir det undervisning/innlegg om temaet «Når trua krasjar i livet»: når det skjer ting i livet som gjer det vanskeleg å tru at det finst ein god Gud. Sjølv om ingen av oss har alle svar, så er det viktig å snakke om slike vanskelege livstema. Undervisninga vil bygge på bibelske perspektiv, sjelesørgerisk kunnskap og erfaringar. Både i undervisninga og i samtale etterpå vil det bli vektlagt respekt for at ein er på ulike stadar i livet når det gjeld tvil og tru.

I første omgang er det underteikna som har undervisning. Tanken vidare er å nytte andre personar som kan snakke om tema neste halvår. Velkomne til refleksjon og fellesskap!

Dei som ønskjer kan gje kollekt til å dekke utgifter for temakveldane.

Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 09.10.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Sosiale medium
http://www.gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg

Følg Kyrkja i Gloppen på
Instagram
:
http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg