Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 22 oktober
Sandane kyrkje
søndag 25 oktober
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 26 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 27 oktober
søndag 1 november
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
18:00 Konsert
Vereide kyrkje
torsdag 5 november
Sandane kyrkje
søndag 15 november
Breim kyrkje
mandag 16 november
Sandane kyrkje
torsdag 19 november
Sandane kyrkje
søndag 29 november
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
mandag 30 november
Sandane kyrkje
torsdag 3 desember
Sandane kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
mandag 14 desember
Sandane kyrkje

4 årssamling i Breim kyrkje

Dei som fyller 4 år i 2020 er hjarteleg velkomne til «4-årsdag» i Breim kyrkje søndag 20. september kl. 14.

http://www.gloppen.kirkene.net/img/05_09_2020_Trusopplaering/Invit.kort_4_ar_Breim_2020.jpg
Du som fyller 4 år i 2020 er hjarteleg velkommen til «4-årsdag» i Breim kyrkje søndag 20. september kl. 14.45.

Då står Ingrid og Annlaug klare i kyrkja til å ta imot 4-åringen med følje til ei samling med leik og læring, bollar, saft og song. Det blir ei lita pause før gudstenesta kl 16. Opplegget blir tilpassa smittevernreglar. Kyrkja blir pynta til fest med kruner og ballongar. Det høyrer med når vi skal feire at 4-åringane er prinsar og prinsesser i Guds rike!

Kl. 16.00 er det gudsteneste for heile familien der 4-åringane skal få vise fram kva dei har laga og få utdelt 4-årsboka. Be gjerne med dykk familie, fadrar, slekt og vener. I Breimskyrkja er det god plass til alle!

Vi har erfart at det er fint om 4-åringane/ de sit litt langt framme i kyrkja under gudstenesta. Vi reserverer ein del plassar. Og om 4-åringen treng det, må de gjerne følgje med fram når det er utdeling av bok.

Trusopplæring
Dei fleste av dykk har døypt borna dykkar i kyrkja, medan nokre av dykk er døypte sjølve, utan at borna er døypt. Kyrkja og heimen har eit felles ansvar for å lære borna om den trua dei er døypte til. Difor inviterer vi til dette trusopplæringstiltaket.

Veit de om fireåringar (født i 2016) i Breim sokn som ikkje har fått denne invitasjonen, så inviter dei gjerne med!

Speleliste
Bruk gjerne spelelista under! Nokre av songane blir brukt på samlinga og i gudstenesta. Då er det kjekt for både barn og vaksne å vere litt kjend med songane! Spelelista finn de både her og på FB-sida «Kyrkja i Gloppen». https://open.spotify.com/playlist/4UfiFLf5patpho7hDfv7Wd

For alle fireåringar
Har barnet ditt eller de som foreldre behov for spesiell tilrettelegging på samlingane med omsyn til mat eller andre tilhøve? Ta kontakt med Ingrid Bjørnereim

Påmelding
På grunn av smittevern treng vi påmelding til samlinga. Send sms Ingrid Bjørnereim (Mob: 988 03 053) innan torsdag 17. september!

Mobil: 988 03 053. E-post til ingrid.bjornereim@gloppen.kyrkja.no 

NB! Hugs å skrive namnet på 4-åringen!

Vi gler oss til å møte dykk denne dagen!

Beste helsing 

Breim sokneråd og Trusopplæringa i Gloppen

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 05.09.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Sosiale medium
http://www.gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg

Følg Kyrkja i Gloppen på
Instagram
:
http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg