Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 22 oktober
Sandane kyrkje
søndag 25 oktober
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 26 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 27 oktober
søndag 1 november
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
18:00 Konsert
Vereide kyrkje
torsdag 5 november
Sandane kyrkje
søndag 15 november
Breim kyrkje
mandag 16 november
Sandane kyrkje
torsdag 19 november
Sandane kyrkje
søndag 29 november
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
mandag 30 november
Sandane kyrkje
torsdag 3 desember
Sandane kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
mandag 14 desember
Sandane kyrkje

Samlingar med samtale om søndagens bibeltekst

Datoar for hausten 2020. Samlingane er i Sandane kyrkje.

http://www.gloppen.kirkene.net/img/26_06_2020_Kyrkjer/Sandane_kyrkjeJanKareFure039b.jpg
I fjor haust tok Harald Aske og Olav Eikenæs initiativ til samlingar med samtale om søndagens bibeltekst og salmesong. Samstundes sette vi også i gang med nokre enkle bønesamlingar i Sandane kyrkje, og vi prøvde å koordinere dei to ulike samlingane. Det vart naturleg nok pause for desse samlingane også store delar av våren, men vi har sett opp datoar for hausten og vil samkøyre samlingane i endå større grad. Alle samlingar blir måndagar kl. 10 i Sandane kyrkje.

Datoar for hausten 2020:

31. august

14. september

28. september

12. oktober

26. oktober

16. november

30. november

14. desember

Olav og Harald har ansvar for samling nr. 1, 3, 5, 6 og 8, medan Ingebjørg har ansvar for nr. 2, 4 og 7. Samtale om søndagens bibeltekst og salmesong vil også få plass på samlingane som har hatt mest fokus på bøn. Dermed blir det også innhaldsmessig meir likt. Vel møtt!

Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 25.08.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Sosiale medium
http://www.gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg

Følg Kyrkja i Gloppen på
Instagram
:
http://www.gloppen.kirkene.net/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg