Slåttearbeid...

03.06.20


Slåttearbeid...

Langt gras

(bilete frå frustrert brukar)


For tida arbeidast det for fullt på gravplassane våre med å halde nede vegetasjonen, men vi rekk diverre ikkje over alt sidan vi har berre tilgjengelig 1,5 stilling til 7 gravplassar til dette arbeidet, når der ikkje er gravferder. Gravplassforvaltinga beklagar at det av og til kan bli litt høgt gras, men ber om forståing for at det kan vere slik. Om ikkje lenge har vi sumarhjelpen i gang og då blir alt så mykje betre.

Helsing Kyrkjeverja.

 


Motta våre nyhende på e-post


Siste nyhende
03.06.20  Slåttearbeid...
Innhald Planleggja Aktivitetar