Gjevarteneste

Kan du tenkje deg å støtte arbeidet i Gloppen, Hyen eller Breim sokn ved å bli fast gjevar?

Foto: PublicDomainPictures Pixabay

 

Gloppen sokn

Gloppen sokn har no fått på plass fast gjevarteneste med skattefrådrag, som vart omtala i Kyrkjebladet. (nr 1/ 2020, side 4)

Mellom anna er trusopplæringa og diakoniarbeidet avhengig av bidrag ut over offentleg finansiering. 

Du kan no registrere deg som fast gjevar i dette skjemaet.

Ordninga gjeld for Gloppen sokn, som har inngått avtale med leverandøren av tenesta.Breim og Hyen sokn

Kan du tenkje deg å bli fast gjevar i Breim eller Hyen sokn?

Kontakt
Kasserar i Breim: Hugleik Olav Almenning
Epost: h-almenn@online.no
Tlf: 909 84 461

Kasserar i Hyen: Narve Eimhjellen
Epost: nar-ei@online.no
Tlf: 57869621

 

Innhald Planleggja Aktivitetar