5. juli - støylsgudsteneste Årdalsstøylen, Breim


Dato: 05.07.20

Søndag 5. juli kl. 15 på Årdalsstøylen i Breim

Støylsgudsteneste 5. søndag i treeiningstida. 

Liturg: Tore Myklebust

Ta kontakt med Tore dersom du treng vegforklaring (kontaktinfo til høgre).

Velkomen!

Her finn du gjeldande smittevernreglar


Ut ifrå smittevernreglane må vi framleis registrere namn og tlf.nr til alle deltakarar.
Når du kjem til gudsteneste: Ta gjerne med ein lappe med namnet ditt og eventuelt fleire namn om de kjem fleire frå same familie + eit telefonnummer. Lappen leverast ved registreringa før gudstenesta.
På denne måten sparar ein litt tid med registreringa. Lappane blir samla og oppbevart trygt i 10 dagar før dei blir makulerte. 

Foto: Tore Myklebust

Bilde frå Årdalsstøylen. 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar