5. juli - gudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 05.07.20

Søndag 5. juli kl. 11 i Vereide kyrkje

Gudsteneste med nattverd. 5. søndag i treeiningstida.        

Liturg: Tore Myklebust 

Takkoffer til Modum Bad

Velkomen!

Her finn du gjeldande smittevernreglar


Vi avsluttar interesse-påmelding på førehand, men ut ifrå smittevernreglane må vi framleis registrere namn og tlf.nr til alle deltakarar.
Når du kjem til gudsteneste: Ta gjerne med ein lappe med namnet ditt og eventuelt fleire namn om de kjem fleire frå same familie + eit telefonnummer. Lappen leverast i registreringa ved inngongen til kyrkja. 
På denne måten sparar ein litt tid med registreringa. Lappane blir samla og oppbevart trygt i 10 dagar før dei blir makulerte. 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar