10. november - Gudsteneste med lovsongstund i Vereide kyrkje


Dato: 10.11.19

Søndag 10. november

Lovsongstund kl 10.30
Gudsteneste kl 11.00 

22. søndag i treeiningstida
Luk 10,25-37
“Den miskunnsame samaritanen”

V/ Vidar Bjotveit

Lovsongsgruppa deltek

Takkoffer til Stefanusalliansen

Framstilling av nytt sokneråd

Enkel kyrkjekaffi

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar