10. november - Lys Vaken gudsteneste i Hyen kyrkje


Dato: 10.11.19

Søndag 10. november kl 11.00

22. søndag i treeiningstida
Luk 10,25-37
“Den miskunnsame samaritanen”

V/ Liturg Tore Myklebust

Lys- Vaken-gjengen deltek

Takkoffer til trusopplæringa i Gloppen


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar