10. november - Gudsteneste med lovsongsstund i Vereide kyrkje


Dato: 10.11.19

Søndag 10. november

Lovsangstund frå kl 10.30
Gudstenste kl 11.00

Luk 10,25-37
"Den miskunnsame samaritanen"

V/ Liturg Vidar Bjotveit

Takkoffer til Stefanusalliansen

Framstilling av nytt sokneråd

Kyrkjekaffi


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar