3. november - Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje


Dato: 03.11.19

Søndag 3. november kl 16.00

Minnedag
Luk 10,25-37

v/ Liturg Vidar Bjotveit

Nattverd

Vi minnest dei døde i Gloppen sokn

Takkoffer til misjonsprosjektet vårt, Kyrkjeleg undervisning i Kina

Vereide kyrkjekor deltek

Kyrkja er open frå kl. 14.30
Prest og diakon er tilgjengeleg for samtale frå same tidspunkt


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar