3. november - Gudsteneste med nattverd i Vereide kyrkje


Dato: 03.11.19

Søndag 3. november kl 16.00

Minnedag
Luk 10,25-37

v/ Liturg Vidar Bjotveit

Nattverd

Vi minnest dei døde i Gloppen sokn

Takkoffer til misjonsprosjektet vårt, Kyrkjeleg undervisning i Kina

Vereide kyrkjekor deltek


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar