3. november - Gudsteneste med nattverd i Breim kyrkje


Dato: 03.11.19

Søndag 3. november kl 16.00

Minnedag Luk 10,25-37

v/ Liturg Tore Myklebust

Nattverd

Vi minnest dei døde i Breim sokn


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar