3. november - Gudsteneste med nattverd i Hyen kyrkje


Dato: 03.11.19

Søndag 3. november kl 11.00

Minnedag
Luk 10,25-37

v/ Liturg Tore Myklebust

Nattverd

Vi minnest dei døde i Hyen sokn

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar