3. november - Gudsteneste i Gimmestad kyrkje


Dato: 03.11.19

Søndag 3. november kl 11.00

Helgemesse
Jesaja 60,18-22
"Herren skal vere ditt lys for evig"

v/ Liturg Vidar Bjotveit

Nattverd

Gimmestad kantori deltek

Takkoffer til Strømmestiftelsen

Vi takkar av soknerådet


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar