27. oktober - Gudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 27.10.19

Søndag 27. oktober kl 11.00

Bots- og bededag
Luk 15,11-32
"Den bortkomne og bror hans"

v/ Liturg Vidar Bjotveit

Elevar frå folkehøgskulen deltek


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar