20. oktober - Folkemusikkgudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 20.10.19

Søndag 20. oktober kl 11.00

19. søndag i treeiningstida
Luk 9,57-62
"Jesus krev alt"

v/Liturg Vidar Bjotveit

Nattverd

Kyrkjekoret deltek, og vi markerer at dei er 40 år

Takkoffer til CARE TV-aksjonen


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar