20. oktober - Gudsteneste i Breim kyrkje


Dato: 20.10.19

Søndag 20. oktober kl 11.00

19. søndag i treeiningstida
Luk 9,57-62
"Jesus krev alt"

Gudsteneste med utdeling av 4-årsboka

V/ Liturg Tore Myklebust

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar