17. mai - Festgudsteneste i Gimmestad kyrkje


Dato: 17.05.19

Fredag 17. mai kl 15.00

Såmannssundagen
Luk 17,11-19
«Den miskunnsame samaritan»

Liturg Tore Myklebust

Takkoffer til Redd Barna


Foto: Siv K. Haugen


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar