17. mai - Festgudsteneste i Breim kyrkje


Dato: 17.05.19

17. mai kl 11.00

Såmannssundagen
Luk 17,11-19
«Den miskunnsame samaritan»

Liturg Tore Myklebust

Breimskoret deltek

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet


Foto: Siv K. Haugen

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar