21. april (1. påskedag) - Høgtidsgudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 21.04.19

Søndag 21. april (1. påskedag) kl 11.00

Liturg Vidar Bjotveit

Kyrkjekoret og konfirmantane deltek

Takkoffer til Det teologiske menighetsfakultetet

Blomeprosesjon

Nattverd

Påskeplask etter gudstenesta


Foto: Kyrkjebladet

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar