31. mars Gudsteneste med lovsongstund i Gimmestad kyrkje


Dato: 31.03.19

Søndag 31. mars

Lovsongstund frå kl 10.30
Gudsteneste kl 11.00

3.søndag i fastetida
Luk 22,28–34
«Eg ba for deg»

Liturg Tore Myklebust

Lovsang-gruppa deltek

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Nattverd

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar