3. mars - Kveldsgudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 03.03.19

Søndag 3. mars kl 21.00

Fastelavnssundag
Luk 18,31–34
«Sjå vi går opp til Jerusalem»

Liturg Eivind Nilsen

Nattverd


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar