24. februar - Gudsteneste i Gimmestad kyrkje


Dato: 24.02.19

Søndag 24. februar kl 11.00

Kristi forklåringsdag
Luk 9,28–36
«Læresveinane får sjå Jesu herlegdom»

Liturg Vidar Bjotveit

Nattverd

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Song av Gimmestad kantori


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar