10. mai - Konfirmasjonsgudsteneste i Hyen kyrkje


Dato: 10.05.18

Torsdag 10. mai kl 11.00

Helgetorsdag
Luk 24,46-53
«Jesu avskjed»

Liturg Tore Myklebust

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Konfirmantar 2018:
Eline Rønnekleiv
Eirik Rønnekleiv
Malene Holme
Thomas Sæten

 


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar