22. april - Gudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 22.04.18

Søndag 22. april kl 11.00

4. søndag i påsketida
Joh 13,30-35
«Eit nytt bod: Elsk kvarandre»

Liturg Vidar Bjotveit

Predikant Eyvind Skeie

Nattverd

Kyrkjekoret deltek

Takkoffer til Fjordly ungdomssenter


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar