8. april - Tomasmesse i Breim kyrkje


Dato: 08.04.18

Søndag 8. april kl 20.00

2. søndag i påsketida
Joh 21,15-19
«Jesus og Peter»

Liturg Tore Myklebust

Samtalepreike med Ove Bjørnar Høylo

Musikk

Forsongargruppe

Bønevandring

Nattverd

Kollekt til Stefanusalliansen


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar