2 april - Høgtidsgudsteneste i Gimmestad kyrkje


Dato: 02.04.18

Måndag 2. april kl 11.00

2. påskedag
Matt 28,1-10
«Jesus står opp»

Liturg Vidar Bjotveit

Rygg songlag deltek

Takkoffer til Det teologiske menighetsfakultetet

Blomeprosesjon


Foto frå kyrkjebladet


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar