1. april - Høgtidsgudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 01.04.18

Søndag 1. april kl 11.00

1. påskedag
Matt 28,1-10
«Jesus står opp»

Liturg Vidar Bjotveit

Takkoffer til Det teologiske menighetsfakultetet

Kyrkjekoret deltek

Blomeprosesjon

Konfirmantane deltek

Påskeplask etter gudstenesta. Fjorden er fri for alle ...


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar