30. mars - Pasjonsgudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 30.03.18

Fredag 30. mars kl 20.00

Langfredag
Joh 18,1-19,42
«Jesu lidingssoge»

Liturg Vidar Bjotveit


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar