29. mars - Gudsteneste i Gimmestad kyrkje


Dato: 29.03.18

Torsdag 29. mars kl 20.00

Skjærtorsdag
Luk 22,14-23

Liturg Tore Myklebust

Nattverd

Takkoffer til Misjonsprosjektet vårt - Kyrkjeleg undervisning i Kina

Gimmestad kantori deltek


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar